Izrael prófétái hellenista köntösben – online konferencia

0
748
Fotó: Pixabay

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Kara, annak gyulafehérvári Pasztorálteológiai Intézete, valamint a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet online konferenciát tart május 26−27. között Septuaginta Hungarica III. címmel. A konferenciára május 23-ig lehet regisztrálni a következő linkre kattintva: http://septuaginta.ersekseg.ro/.

A regisztráció biztosítja a zoom-linket, amit egy nappal a konferencia előtt a megadott e-mailcímre kézbesítenek a szervezők, a német és angol nyelvű előadások magyar fordítását, valamint az előadásokat követő vitákon való részvételt. Ha a regisztrációval probléma adódna, Dicu Adrian (dicuadrian@yahoo.com) segít megoldani.
A szervezők a BBTE Római Katolikus Teológia Kar Facebook-oldalán is streamelik az eseményt, itt regisztráció nélkül is követhető, viszont így nem ad lehetőséget az aktív részvételre az előadások utáni vitákon.

Jelentkezési határidő: május 23.

A Dura Europos-i zsinagóga fenti freskója Sámuelt, Dávidot és testvéreit tógában, a római polgárok tipikus öltözetében ábrázolja. A Kr. u. a 3. század közepén a Római Birodalom legkeletibb pontján képi ábrázolásában látható inkulturáció Kr. e. 3. sz. közepén kezdődött el a Héber Biblia görög fordításával, a Septuagintával. A konferencia ennek a folyamatnak néhány mozzanatát szeretné bemutatni és értelmezni.

A konferencia − melynek témája: Izrael prófétái hellenista köntösben május 26-án 19 órakor kezdődik és 20,15-ig tart, valamint május 27-én reggel 9-től 19,30-ig. Ez idő alatt a következő előadásokba lehet bekapcsolódni, az előadások után kérdéseket feltenni:

Bodor Attila: Malakiás Septuagintájának magyar nyelvű fordítása kritikai megjegyzésekkel
Eberhard Bons: Néhány megjegyzés a prófétai zsoltárok Septuaginta változatához
Erik Eynikel: Jónás a Septuagintában
Fenyves Krisztian: Izajás 53. fordításainak teológiai profiljai Szent Jeromos Veritas Hebraica elvéhez való fordulásának fényében
Gábor Timea Mária: Ki ette meg a süteményt? Az ég királynője Jeremiás Septuagintájában
Harmai Gábor: Szent Jeromos után félúton: a „Görög Újszövetség” és Septuaginta honlapról
Kocsis Imre: Próféciák a lukácsi kettős műben
Siegfried Kreuzer: Megjegyzések Ezekiel TM és Septuaginta szövegváltozataihoz
László Virgil: A próféták Septuaginta fordításának recepciója az Újszövetségben
Martin Meiser: Miért és milyen tendenciákkal fordították görögre a prófétai könyveket
Szécsi József: Prófétizmus a postbiblikus zsidó irodalomban
Oláh Zoltán: Megjegyzések Izajás Septuaginta fordításához
Daniel Olariu: The Relationship between the Greek Versions of Daniel and the Masoretic Text: Past, Present, and Future Perspectives
Papp György: Megjegyzések Jeremiás Septuaginta fordításához

A Septuaginta Hungarica nevet viselő konferenciák közül az elsőt Gyulafehérváron tartották 2017. április 5-7-én, a következőt 2019. december 6-7. között Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézetben szervezték. A Septuaginta Hungarica kutatási projekt célkitűzése a görög nyelven írt Ószövetség (Septuaginta) magyar fordításának elkészítése, illetve ehhez kapcsolódó tudományos rendezvények szervezése.

MEGOSZTÁS