Imádási órák – Puskás Hugolin szentségimádási könyve

0
1360

Tudva azt, hogy a szentségimádási órák megtartását segítő imakönyv manapság hiánycikk, ezért az Erdélyi Ferences Rendtartomány engedélyével újranyomásban megjelent Puskás Hugolin OFM Imádási órák című szentségimádási könyve.

„Közöttünk él Krisztus az Oltáriszentségben. Ennek a boldogító valóságnak szemünk előtt tartására nevel az elsőcsütörtöki szentóra. A Jézus Szíve tiszteletével kapcsolódik egybe és ezért a leggyakorlatibb áhítatgyakorlat. Az emberi szív hálája és együttérzéséből fakad az engesztelés, az a legszebb tisztelet, amivel körülvesszük a közöttünk rejtve élő Jézust. A pap és hívő együttes imája, engesztelése, legyen minden hónapunk megszentelő bevezetése.” – olvashatjuk a szentségimádási könyv bevezetőjében.

Az Imádási órák bevezető részében olvashatjuk azt is, hogy a kis könyvecske segít gyakorlati módon végezni az elsőcsütörtöki szentségimádásokat, hogy minden hónap hangulata, gondja, baja legyen összekapcsolva engesztelő imádásunkkal.
Gyakorlati útmutatót is kapunk hozzá: „Az imádási órát végezhetjük magunkban vagy közösen is. Ha magányosan végezzük, akkor a negyedórákra írt elmélkedéseket olvassuk fel, amint az jelezve van. Ha pedig közösen végezzük, akkor az alább adott mód az irányadó. Az imádási óra szentségkitétellel kezdődik, ezalatt énekkel. Minden negyedóra után egy szentségi ének következik, vagy lehet Jézus Szívéről szóló ének is. A negyedik negyedóra a Jézus Szíve litániával és könyörgésekkel a könyvecske végén van. Az utolsó könyörgések és énekek a hely és idő szerint változtathatók. Adja a jó Isten, hogy ez a könyvecske is közelebb vigyen a mi elrejtett Jézusunkhoz” .

Az imakönyv megvásárolható a csíksomlyói kegytárgyboltban, illetve nagyobb példányszámban megrendelhető a gyergyószentmiklósi Mark House nyomdánál (Telefon: 0732-156 885, e-mail: info@markhouse.ro, office@markhouse.ro. A könyv ára 15 lej).