A szociális segítségnyújtás mindkét felet gazdagítja

0
963
Fotók: Palincas Erika

A szatmári egyházmegyei Caritas nemzetközi találkozót szervezett, amelyen hat ország tizennégy szakembere vett részt, közösen vizsgálva a regionális kulturális fejlődés lehetőségeit a többnyelvűség és a multikulturalitás kontextusában. Különös figyelmet szenteltek a romaintegráció témakörének is. 

A szociális kohézió megerősítése válságos periódusokban, avagy oktatási tevékenységek fiatal felnőttekkel a szociális munka kontextusában című Erasmus+ projekt keretében német, cseh, francia, olasz, osztrák és romániai civil szervezetek képviselői vettek részt május 9-11. között a Szatmárnémetiben megszervezett projekttalálkozón. Az esemény házigazdája a projektben partneri szerepet betöltő Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet volt. A többéves projekt célja, hogy a partnerszervezetek megosszák egymással innovatív szemléletmódon alapuló tapasztalataikat és projektjeiket, ezáltal tanulva egymástól és népszerűsítve az európaiság eszméjét.

A találkozó első napján dr. Román János Caritas-vezérigazgató köszöntötte a résztvevőket. A vezérigazgató bemutatta a szervezet történetét és szociális szolgáltatásait, továbbá beszélt arról is, milyen kihívások elé állította a szatmári Caritast a koronavírus-járvány, és milyen módon segít a szervezet az ukrán menekülteknek. Ezt követően dr. Hanni Rolfes, a Jézus Legszentebb Szívéről Nevezett Missziós nővérek rend tagjának előadása következett, aki a szinfalui romákkal való szociális-lelkiségi munkája során szerzett tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel. A település történetének és etnikai struktúrjának ismertetése után arról számolt be, hogyan próbált meg nővértársával, Anna Diekmann-nal a Caritasszal való együttműködésben segítséget, támogatást nyújtani a település peremén lakó, szegénységben élő romáknak évekkel ezelőtt. Kezdetben konkrét, tárgyi segítséget biztosítottak, például ruhákat, de aztán hamar belátták, hogy az életkörülmények hosszú távú javulásához mindenekelőtt arra van szükség, hogy az ellátottak megértsék, sorsukat ők alakítják, hogy érezzék, ők maguk is tehetnek azért, hogy életkörülményeik javuljanak.

Dr. Hanni Rolfes beszélt arról is, hogyan viszonyuljunk a szegény emberhez szociális munkánk során, hogy a viszony mindkettőnket gazdagabbá tegyen. A nővér azt tanácsolja, ne erőltessük rá véleményünket, akaratunkat a másik félre. Ha ítélkezés helyett arra törekszünk, hogy megértsük őt és értékrendszerét, akkor világossá válik majd számunkra, hogy eredményeket elérni csak türelemmel, idővel lehet, kis lépésekben haladva. Itt párhuzamot vont az emmauszi tanítványok történetével. Ahogyan Jézus a tanítványaival, a szociális munkát végző emberek is járjanak együtt az úton az ellátottakkal, közben beszélgetve, kérdéseket feltéve, ismerjék meg helyzetüket, gondolkodásukat, szemléletüket. „Ne másokért legyünk, hanem másokkal együtt legyünk” – zárta beszédét Hanni Rolfes. 

A második napon a projektcsapat első útja a szatmárnémeti polgármesteri hivatalba vezetett, ahol Kereskényi Gábor polgármesterrel találkoztak, és akivel többek között arról beszélgettek, hogyan élnek együtt Szatmárnémetiben a különböző etnikumok, és milyen módon gazdagítják a város kulturális életét. A polgármesteri hivatalból a Barátság Ház Nyitott Szociális Központba mentek a vendégek, amelyben a Caritas hátrányos helyzetű, többségében roma gyermekek számára nyújt szociális segítséget, pedagógiai programokat és pszichológiai támogatást. Az intézményben folyó tevékenység a városi környezetben zajló romaintegráció terén szolgált hasznos információkkal a látogatóknak. 

Thomas Hackl, a Romániai Caritas Konföderáció katasztrófavédelmi felelőse a krízishelyzetekben – koronavírus-járvány, menekültügy kezelése – történő információátadás és tapasztalatcsere fontosságáról beszélt, hiszen ezek olyan új helyzetek, amelyek kezelésére nem rendelkezünk általánosan alkalmazható sémákkal, biztosan működő mintákkal. A szakember beszámolt arról is, milyen módon nyújtottak és nyújtanak segítséget, támogatást a háború elől menekülő ukrán állampolgároknak a romániai Caritas szervezetek, köztük a szatmári is. Az előadások és intézménylátogatások mellett maradt idő a megye főbb nevezetességeinek meglátogatására is. A program részét képezte a szatmárnémeti városnéző séta, a nagykárolyi Károlyi-kastély és a kaplonyi kripta megtekintése, végül pedig a Krasznabéltekre való kilátogatás. 

Palincas Erika