Hivatások hétvégéje – a kispapok három egyházmegyében tettek tanúságot hivatásukról

1
1572
Fotók: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ Facebook-oldal

Húsvét negyedik vasárnapja előtti hétvégén immár évek óta a jó Pásztor nyomába szegődnek a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet növendékei, hogy a szeminárium falai közül kilépve, plébániaközösségeket meglátogatva tegyenek tanúságot hivatásukról, megtapasztalva a pasztoráció örömeit és kihívásait egyaránt.

A Hivatások hétvégéje elnevezésű program a világjárvány okozta kétéves kimaradás után a Nagyváradi, Szatmári és Temesvári Egyházmegyében folytatódott, ahol tíz, egyenként két-három fős csoport kapcsolódott be a plébániák életébe, ahol találkoztak a helyi közösségekkel. A plébánosok, káplánok vezetésével bekapcsolódtak az egyházközségek programjába, így több helyen hittanórákon, bérmálkozói és elsőáldozási felkészítőkön, ifjúsági órákon vagy egyéb lelkiségi csoportok programjain vettek részt, amelyek során tanúságot tettek hitükről és hivatásukról, elbeszélgethettek a közösségek tagjaival életükről, mindennapjaikról, de részt vettek ifjúsági találkozókon és szociális intézményekbe is ellátogattak.

A vasárnapi szentmiséken az oltár és az ige szolgálatában segítették a lelkipásztorokat, akik nemcsak közösségeiket, de a papi élet kihívásait és örömeit is életük példájával szemléltetve mutatták meg a vendégül látott szeminaristáknak. A különböző programok révén a papi élet különböző területeivel ismerkedhettek meg, így plébániák, szerzetesközösség és a püspöki hivatal életébe is betekintést nyerhettek. Ugyanakkor a kispapok a hívek előtt – akiknek szolgálatára készülnek – beszélhettek hivatásukról, életükről, így az egyházközségek a kispapok példáján keresztül jobban megérthették a hivatás titkát, hiszen Jézus ma is körbejár és megszólít embereket, akik neki szentelik életüket.

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet elöljárói és szeminaristái hálásak a három egyházmegye – Nagyvárad, Szatmár, Temesvár – püspökségeinek, hogy megszervezték a hétvégéket, ugyanakkor a fogadó közösségeknek és plébánosaiknak, hogy vendégül látták és kísérték a hétvége folyamán a kispapokat, akik a Nagyváradi Egyházmegyében a központban, a nagyváradi püspökségen, a nagyvárad-újvárosi Szent László-plébánián, a Nagyvárad-Szent Katalin telepi plébánián és Margittán; a Szatmári Egyházmegyében a szatmárnémeti Kis Szent Teréz-plébánián, a nagybányai Szentháromság-plébánián, a nagykárolyi Kalazanci Szent József-plébánián és Mezőfényen; a Temesvári Egyházmegyében pedig a temesvár-józsefvárosi és az arad-ségai plébánián jártak.

1 HOZZÁSZÓLÁS