Főesperességi találkozókat tartottak a Temesvári Egyházmegyében

„A szinodális folyamat új kezdet mindannyiunk számára”

0
945
Fotók: Temesvári Egyházmegye

Három főesperességi találkozóra került sor április 26. és 28. között a Temesvári Egyházmegyében. Április 26-án, kedden a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban a temesi főesperesség papjai találkoztak, április 27-én, szerdán a kisjenői plébánia a marosi főesperesség papjait látta vendégül, a hegyvidéki főesperesség lelkipásztorainak ülésére április 28-án, csütörtökön a lugosi plébánián került sor – tájékoztat a temesvári püspökség sajtóirodája.

Mindhárom találkozó szentmisével kezdődött, amelyet Pál József Csaba megyés püspök celebrált. Az ülések témáját a szinodális folyamat egyházmegyei szakasza, valamint a június 22–26. között Rómában rendezendő Családok X. Világtalálkozója alkalmából június 25-én, szombaton sorra kerülő egyházmegyei találkozó előkészítése és megszervezése képezte.

A találkozó kezdetén a megyés püspök üdvözölte a jelenlévő lelkipásztorokat, és hangsúlyozta: „A szinodális folyamat új kezdet mindannyiunk számára.”

Ezt követően a főpásztor átadta a szót Szilvágyi Zsolt pasztorális helynöknek, a szinodális folyamat temesvári egyházmegyei felelősének, aki elmondta: az elmúlt hónapokban szinodális találkozókat szerveztek a plébániákon, az egyháztanácsok, az ifjúsági csoportok, a családosok csoportjai és a különböző imacsoportok tagjaival, és helyenként ezek a szinodális csoportok bibliakörökké vagy munkacsoportokká alakultak. „Hasznosak voltak a papi találkozók is a különféle esperesi kerületekben. Szinodális találkozókat szerveztek továbbá a megszentelt élet intézményei tagjainak, a püspökség, valamint a temesvári egyházmegyei Caritas szervezet munkatársainak. A szinodális úttal Ferenc pápának az a szándéka, hogy még jobban kihangsúlyozza az „együtt” szót. Imádkozzunk együtt, beszélgessünk együtt, döntsünk és cselekedjünk együtt, a papok közösen a püspökkel, a szentatyával és a hívekkel. A szinodális folyamat célja, hogy hogyan tudjuk minél jobban követni Jézust, és teljesíteni keresztény küldetésünket. És erre a hogyan kérdésre kell továbbra is keresnünk a választ” – fogalmazott a pasztorációért felelős püspöki helynök.

A témával kapcsolatban Szilvágyi Zsolt plébános néhány konkrét adatot is említett: a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszának hivatalos lezárása május 22-én, vasárnap 17 órai kezdettel lesz a temesvár-erzsébetvárosi templomban, a záró szentmisét 18.30 órakor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

Ezt követően a három helyszínen megszervezett találkozón Tari M. Böbe schönstatti Mária-nővér, a családpasztorációs iroda referense, Helena Costescu, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia keretében működő Családpasztorációs Bizottság titkára és Baum Melinda, a marosi főesperesség családpasztorációs referense hasznos információkat közölt a június 22–26. között Rómában megrendezésre kerülő Családok X. Világtalálkozójával kapcsolatban. Egyúttal a jelenlévők megvitatták a családok június 25-i máriaradnai találkozójának megszervezését is.

Forrás: Temesvári Egyházmegye