Lelkesíts, hogy lelkesedjenek!

0
1083

A nagyböjt folyamán a főegyházmegyében a fiatalok számára szép programokat szerveztek a nemrég kinevezett kerületi ifjúsági lelkészek. A hála és a köszönet hangján ír Csíki Szabolcs: a főegyházmegyei ifjúsági főlelkész írását olvashatják.  

Olykor félelmet keltő annak a tudatosítása, hogy főegyházmegyei ifjúsági főlelkész vagyok. Tény, hogy hihetetlenül szép pasztorációs parcella, annak minden nehézségével együtt. A félelmen túl az idei nagyböjtről egy szép könyvet lehetne írni, az új kerületi, illetve körzeti ifjúsági lelkészek önzetlenül tettek és szerveztek a főegyházmegye fiataljai számára lelkinapokat. A cím adott: lelkesíts, hogy lelkesedjenek!

Olyan szép ennek az íze, hogy nem lehet szó nélkül hagyni. Az elmúlt hetekben látva a megosztott képeket, hallva a szép programok beszámolóit, elfogott a hála érzése: ilyennek is jó látni főegyházmegyénket.

Tudva és látva, mennyi a lelkesedés, tenni akarás, olykor a fáradtságot mellőzve, áldozatot hozva és úgy tenni, hogy nem várunk érte különösebb fizetséget, azt gondolom, hogy a kerületi, illetve a körzeti ifjúsági lelkészeink nem szabad csak a megálmodott könyv lapjain maradjanak, meg kell hívni őket egy könyvbemutatóra is és egy percre reflektorfénybe állítani, hogy megadhassuk nekik a jól megérdemelt tapsot.

Fejezetcímeink

Találkozás Sepsiszentgyörgyön, hogy a fiatalok elmondhassák kérdéseiket, véleményüket egyházunkkal kapcsolatban, köszönet Takó István plébánosnak és kerületi ifjúsági lelkésznek a lelkinap szervezésért.

Jezsuita megalapozás – hála András Csaba marosvásárhelyi egyetemi lelkésznek, hogy az együttműködésen túl fontos számára a FIF-fel való közös munka.

A kapcsolatépítés fejezetben köszönet Tamás Barna plébánosnak, a székelyudvarhelyi kerület ifjúsági lelkészének, hogy ilyenformán is támogat bennünket, mint nagy testvér.

A sosem feladni részben köszönet Buciuman Gheorghe-Traian plébánosnak, Gyulafehérvár-Fogaras-Szeben körzet ifjúsági lelkészének, hogy a só ízét akarta éreztetni azzal a 21 fiatallal, akik Nagyszebenben részt vettek az ifjúsági lelkinapon.

Jó együtt lenni! Fontos fejezet a Zsíl-völgye is, köszönet Scheianu Ciprian-Iosif plébánosnak, helyi ifjúsági lelkésznek, hogy megszervezte a lelkinapot és együtt gondolkodva támogatja munkánkat.

A robbanásszerű lendület fejezetben köszönet Olasz Béla kézdivásárhelyi segédlelkésznek és ifjúsági lelkésznek, hogy velünk álmodik a jelen fiataljaiért.

Az ifjúsági élet felpezsdítése Gyergyóban részben köszönet Pasca Szilárd gyergyószentmiklósi segédlelkésznek és ifjúsági lelkésznek és azon paptestvéreknek, akik támogatják és segítik ebben a szép munkában.

Szent Ferenc egyszerűségével Csíkban, ez egy olyan fejezet, amit áthat az imádság és a csíksomlyói Szűzanya közbenjárása, köszönet Guia Laurean Hugó templomigazgatónak, Csík körzeti ifjúsági lelkészének.  

Együtt az úton Kolozsvárt: az utolsó fejezetben köszönet a mindig a FIF mellett szolgáló és jelenlétével gazdagító Pantea Tibor ferencesnek, a kolozs-dobokai és belső-szolnoki körzeti ifjúsági lelkésznek a munkáját.

Köszönet a kerületek főespereseinek is mindazért a támogatásért, amivel segítették ifjúsági lelkészeink munkáját az idei nagyböjtben.

Köszönet e szép kezdetért

Ha a könyvet valaki olvasni szeretné, újabb fejezeteket álmodni és írni, akkor tartson velünk. Vannak csodálatos emberek, akik ma is Isten jó munkatársai. Legyen számtalan szép folytatása annak, ami megkezdődött.

Csíki Szabolcs ifjúsági főlelkész

A főegyházmegye ifjúsági munkájáról az egyes kerületek ifjúsági lelkészeinek gondolatait olvashatják korábban megjelent összeállításunkban.