Műveld és őrizd! Kertépítő pályázat

0
1029

Áldunk téged, Atyánk,
minden teremtményeddel együtt,
melyek erős kezedből kerültek ki,
a tieid,
telve vannak jelenléteddel és
gyengéd szereteteddel.
Áldott légy!
Ferenc pápa: A teremtett világgal együtt
mondott keresztény ima, részlet
(Laudato si’ enciklika)

A Biblia első könyvében ezt olvassuk: „Fogta tehát az Úr Isten az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze meg.” (Ter 2,15) A jó Isten az emberre bízta a teremtett világot, és ráruházta az annak fenntartásával és megőrzésével kapcsolatos felelősségteljes feladatokat is.

Mindnyájan megkaptuk ezt a kitüntető megbízást, így mindnyájan művelői és őrzői vagyunk a csodálatos teremtett világnak. Ezt akarja tudatosítani az a kertépítő pályázat is, amelyet ötfős római katolikus hittanos csapatok részére hirdet meg a hittan.ro honlap szerkesztősége.

Célrendszer

A pályázók

 • alakítsanak ki és műveljenek virágos-, fűszer- vagy gyógynövénykertet a helyi plébánia területén vagy egy, a plébániához kapcsolódó földterületen, és munkájuk minden munkafázisát egy digitális kiskönyv első részében mutassák be;
 • ismerjék meg a kert növényeit, azok gondozásának és felhasználásának szabályait, és ezeket részletesen mutassák be a digitális kiskönyv második részében;
 • mondják el másoknak is a kertépítő munka szépségét és hasznosságát – ehhez készítsenek egy motivációs videót.

Kiíró a hittan.ro honlap szerkesztősége.
Pályázók köre: a gyulafehérvári főegyházmegye, a nagyváradi egyházmegye, a szatmári egyházmegye és a temesvári egyházmegye hittanos diákjaiból alakult, ugyanazon plébániához tartozó ötfős csapatok (a csapattagok életkora lehet különböző is – 5. osztályostól 11. osztályosig). A pályázók felkészülését hitoktatóik és a plébániájukon szolgáló lelkiatyák támogatják.

A pályamunkák leírása

Minden csapat – szabadon választott csapatnévvel – két produktummal pályázik, amelyeket egy nyilvános Trello-táblán jelenít meg. A táblát a csapat hozza létre.

 • A Trello program használatához ez a videó lehet segítség: https://youtu.be/jSMzo6bZGgU
  Egyszerű, emailcímes regisztráció szükséges hozzá. Egy tag létrehozza a táblát, amelyre a többiek emailcímmel vagy a tábla linkjének megküldésével hívhatók be.

A benevezés határideje: április 17, éjfél.
A pályamunkák beküldési határideje: július 31, éjfél.
Értékelés: augusztus első hétvégéjén (pontosítás később, a hittan.ro felületein).
A benevezés a kateketikai.forum@gmail.com címre küldött levélben történik, a csapatnév, a csapattagok neve, iskolája, osztálya, egyházközsége, a felkészülésben segítséget nyújtó hitoktató és lelkiatya nevének megjelölésével történik.
A pályamunkákat tartalmazó linket (a Trello-tábla linkjét) ugyanerre a címre kell küldeni.

A pályamunka elkészítésének tartalmi és formai követelményei

 • A Trello-tábla első listája a csapattagok szöveges és álló- vagy mozgóképes bemutatkozását tartalmazza. A következő két listán külön-külön található a két produktum. A negyedik listára a csapat tagjainak, az ötödikre a hittantanárnak, a hatodikra pedig a plébánián szolgáló pap(ok)nak a kertépítés, -gondozás kapcsán közösen megélt élménybeszámolói kerülnek.
 • A produktumok
  Az első produktum egy, címmel ellátott digitális kiskönyv (ebook), amelynek első részében részletesen bemutatásra kerül a kertépítő és -gondozó munka minden fázisa, a föld előkészítésétől a kifejlődött növények gondozásáig, felhasználásáig. A második rész a kert minden növényének részletes bemutatását, felhasználását tartalmazza. (A virágok felhasználása vallásos cselekményekhez /templomdíszítés, házi imasarok díszítése, szárított formában imakártyák díszítése stv./.) A bemutatáshoz lehet fényképeket, írott szöveget, hang-, illetve videófelvételeket használni. A Trello-tábla második listájára a Book Creator programmal készített, leellenőrzötten mindenki számára nyitható digitális kiskönyv linkjét kell feltölteni.
  Az e-book összeállításához egy korábbi pályázat előtt készített kis oktatófilm segítséget nyújthat: https://youtu.be/3VE-zbkeXFY

A második produktum egy saját készítésű, max. 6 perces motivációs kisfilm. A filmen minden csoporttag meg kell szólaljon és érvelniük kell a kertépítő, gondozó és szépítő munka hasznosságáról és szépségéről.
A kisfilmet a Youtube-csatornára kérjük feltölteni (nem nyilvános módban), a linkjét pedig a Trello-tábla következő listájára.
Mindkét produktumon meg kell jeleníteni a csapattagok, a felkészítő tanár(ok), pap(ok) nevét, a plébánia és az iskola nevét, valamint azt, hogy a pályamunka a Műveld és őrizd! című pályázatra készült.

Értékelés, értékelési szempontok

A pályamunkákat többtagú zsűri értékeli.

Az első produktum (e-book) esetében a következő pontozás érvényes (összesen max. 130 pont):
Első rész (a kertépítő munka bemutatása – max. 80 pont):

 • a kerttípus választásának indoklása: max. 10 pont;
 • a kert gondozottsága, szép elrendezése: max. 20 pont;
 • minden munkafolyamat szemléletes, érthető bemutatása: max. 30 pont;
 • fénykép-, hang- és videóminőség: max. 10 pont;
 • nyelvi és helyesírási igényesség: max. 10 pont;

Második rész (a kert növényeinek részletes bemutatása – max. 50 pont):

 • minden növény igényes, alapos bemutatása (vetése/ültetése, gondozása, felhasználása – lehet képes-szöveges vagy hangos, mozgóképes): max. 30 pont;
 • jó minőségű kép-, illetve videóanyag: max. 10 pont;
 • nyelvi és – ha írott szöveg is megjelenik a filmben – helyesírási igényesség: 10 pont.

A második produktum (motivációs kisfilm) pontozása (összesen max. 70 pont):

 • helyes érvelés, meggyőző gondolatok: max. 20 pont;
 • a megszólalók nyelvi igényessége: max. 10 pont;
 • kreatív és igényes megoldások: max. 10 pont;
 • a videofelvétel minősége: max. 10 pont;
 • a kisfilm Facebookon való megosztása: max. 20 pont.
  A filmet a szervezők teszik közzé a hittan.ro Facebook-oldalán, a leadási határidő (2022. július 20.) utáni 10 órán belül. Megosztásra a nyilvános értékelés előtti napon, 2022. július 31-én, éjfélig van lehetőség.
  A megosztásokra adott pontozás a következők szerint történik: 0 megosztás: 0 pont; 1–40 közötti megosztás esetén: 3 pont; 40–80 megosztás esetén 6 pont; 80–120 megosztás esetén 9 pont; 120–160 megosztás esetén 12 pont; 160–200 megosztás esetén 15 pont; 200 fölötti megosztás esetén 20 pont.

A pályázat kiértékelését élőben közvetítjük a hittan.ro honlapon és a hittan.ro Facebook-oldalán.
Nyilvános értékelés és eredményhirdetés augusztus folyamán! Ezt a hittan.ro felületein közöljük, a nevező csapatoknak pedig emailben küldünk értesítést.

Díjazás

 • Fődíj (a hat legmagasabb pontszámot elérő csapat tagjai, hitoktatója és plébánosa részére) online kertészeti képzés.
 • A pályámunkákra összesen 200 pont adható. A 150 fölötti pontszámot elérő csapatok mindegyike értékes ajándékcsomagban részesül.
 • Minden pályamunka felkerül a hittan.ro honlapra és a hittan.ro Facebook-oldalára.

Sikeres pályázást kívánunk!

Médiapartnerek: Vasárnap katolikus hetilap; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület; RomKat.ro erdélyi katolikus portál; Mária Rádió Erdély

MEGOSZTÁS