Magyar katolikus diákotthont áldottak meg Prágában

0
886

Az Adalbertinum, a Prágában tanuló magyar anyanyelvű egyetemisták diákotthona hosszú és nem egyszer fáradságos munka után nyitotta meg kapuit – ünnepélyes keretek között – március 20-án. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviseletében Udvardy György veszprémi érsek mutatott be ünnepi szentmisét, melyen Dominik Duka bíboros, prágai érsek, Csehország prímása is koncelebrált.

A zenei szolgálatot a plébánia állandó kórusa, illetve a prágai Mille Domi énekkar látta el.

A szentmise bevezetőjében Balga Zoltán, a prágai magyarok plébánosa köszöntötte a lelkipásztorokat, a híveket, a nagykövetség és társadalmi szervezetek képviselőit, valamint a Csehországban működő Ady Endre Diákkör tagjait. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a nagyböjti keszületben hálát adni gyűltek össze ezen a napon azért a hatalmas kegyelemért, hogy immár magyar katolikus diákotthon várja a Prágában tanulókat.

A szentbeszédet Udvardy György érsek mondta, aki az aznapi evangéliumra utalva hangsúlyozta Isten gondviselő természetét: „Isten figyelmeztet, Isten éltet, Isten gondoskodik az életről. Azonban Isten, aki mindannyiunk fölött áll, aki az élet Istene, a jövő Istene, ítéletet is mond. Csak ő mond ítéletet. Ugyanakkor az ítélete nem ijesztő, az ítélete nem bénít meg bennünket.”

A főpásztor ezután a nagyböjti úton való haladásra utalva a megtérés fontosságát emelte ki. Szent Adalbert cseheket és magyarokat összekötő példáján keresztül szólt a jelenlévőkhöz, és a közös alapokra hivatkozva kérte, „legyen bátorságunk közös keresztény értékeinket, kultúránkat és hitünket megismerve újra és újra megtérni, megújulni, hogy egyéni felelősségünket megélve segítsük saját életünk, környezetünk, társadalmunk, népünk, Európánk, világunk békéjét, boldogulását, jólétét, krisztusi igazságosságát”.

A szentmisét követően a plébánia közösségi termében agapét tartottak, melyet Szili Katalin miniszterelnöki megbízott nyitott meg. Beszédében visszautalt a homília gondolatára, a megtérés fontosságára, továbbá méltatta a közösség tenni akarását és kitartását, aminek köszönhetően az álmodozásként indult terv megvalósulása által otthonra lelhetnek a Prágában tanuló magyar diákok. Megemlékezett a magyar kormány, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia együttműködéséről, melynek segítségével a diaszpóra magyarsága megőrizheti hitét és nemzettudatát egyaránt.

Az ünnepség Csáky Pál ünnepi köszöntőjével folytatódott; Szlovákia korábbi miniszterelnök-helyettese üdvözölte a kollégium létrejöttét, amelyet különösen fontosnak tart a felvidéki magyarság életében.

A felszólalók sorát Belák Dávid, a csehországi Ady Endre Diákkör elnöke zárta. Beszédében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik valamilyen módon részt vettek az Adalbertinum létrejöttében. Ezt követően került sor a diákotthon ünnepélyes megáldására, valamint a szeretetlakomára.

Forrás: Magyar Kurír