Megtartották a családpasztorációs munkatársak országos egyeztető fórumát

0
1491
Családpasztorációs találkozó. Fotók: a rendezvény képeit Szénégető István bocsátotta rendelkezésünkre

A kolozsvári Manréza Lelkigyakorlatos Ház adott otthont március 15-én és 16-án a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházmegyék családpasztorációs munkatársai, családfelelősei országos egyeztető fórumának. A találkozót Pál József Csaba temesvári megyés püspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia családpasztorációs felelőse koordinálta. Szénégető István plébánossal, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetőjével beszélgettünk a találkozóról.

Négy fő téma köré csoportosultak az előadások és a beszélgetések a családpasztorációs munkatársak országos egyeztető fórumán, amelybe megközelítőleg negyven résztvevő kapcsolódott be, tudtuk meg Szénégető Istvántól. A különböző egyházmegyékben eltérő módon szervezik meg a családpasztorációt, van, ahol egy bizottság foglalkozik a családok témájával, máshol egy pap vagy egy családiroda. Az ideális az lenne, magyarázta Szénégető István, ha a megbízott pap mellett legalább egy házaspár is bekapcsolódna ebbe a munkába.

A találkozón jelen volt Renzo Bonetti is, az olasz püspöki kar országos családirodájának korábbi igazgatója. Szénégető István elmondta, hogy amióta Pál József Csaba főpásztor a családokért felelős püspök, azóta szervezetileg Romániában három régió van, amelyeknek van egy-egy felelőse. Az egyik régió a román ajkú római katolikusokat, a másik a magyar nyelvű római katolikusokat, illetve a harmadik régió a görögkatolikus egyházmegyéket fogja össze. Ezek rendszerint évente márciusban találkoznak egy országos egyeztető fórum keretében, ahol igyekeznek országosan összehangolni az eltérő kultúrák és gondolkodásformák nyomán sokszínű családpasztorációt.

A rendezvény négy témája közül az első a családegyház és szinodalitás kérdését járta körbe, amihez Fabian Măriuț, a Bukaresti Főegyházmegye családpasztorációs felelőse tartotta a felvezetőt. Erről Pál József Csaba püspök így nyilatkozott a Temesvári Egyházmegye honlapján: „A házaspárok azt érzik, hogy a családban is fontos a szinodális gondolkodásmód, életstílus, amikor nem csak a tekintéllyel kimondott akarat érvényesül, hanem odafigyelnek a többiek véleményére is. Kimondani bátran és szeretettel azt, amire gondolnak, amit látnak, ugyanakkor kellő nyitottsággal meghallgatni a többieket is.”

A második téma a házaspárok családpasztorációs képzésére fókuszált, ami során Szénégető István, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetője a lehetséges utakat és módszereket mutatta be. A harmadik téma során azt vizsgálták, hogy a népmissziókat miként lehet a családok szolgálatába állítani. Az erdélyiek által is ismert népmisszió főként a bukaresti és iași-i egyházmegyékben népszerű, amikor egy-egy plébániát céloznak meg, ahol egy héten vagy legalább hétvégén át prédikált szentmisék, szentségimádások vannak, és amikor az ifjúsággal, gyerekekkel, ministránsokkal, cserkészekkel külön találkozásokat tartanak. Felician Tiba felvezetőjében a népmisszió családpasztorációban való kamatoztatásának útjait kereste, amikor a család kerül a fókuszba.

A negyedik téma a Családok X. Világtalálkozójára való országos szintű közös készület volt, amit június 22. és 26. között tartanak. Ezt a témát Călin Sechelea görögkatolikus plébános vezette fel. A családok római világtalálkozója multicentrikus lesz, ami azt jelenti, hogy Rómában zajlik majd egy teológiai konferencia, megtartják a családok fesztiválját, lesznek plébániai rendezvények Rómában, tehát lesz egy központi, római nagy találkozója a világtalálkozónak, de azt kérte Ferenc pápa, hogy minden egyházmegye jelöljön meg egy-egy központot, ahol lehetőleg a megjelölt időszakban kapcsolódjanak be a programokba, magyarázta a főegyházmegye családpasztorációs irodájának vezetője. Ennek a lehetőségeit, formáit beszélték meg a találkozón. A legkidolgozottabb ehhez kapcsolódó program eddig a temesvári, néhány dolgot előkészítettek a több napos rendezvényhez, amelyeknek Máriaradnán lesz egy püspöki záró szentmiséje, de a többi egyházmegyében is alakulóban van a programok előkészítése.

Szénégető Istvántól azt is megtudtuk, hogy a régiók külön is szoktak találkozni. A magyar ajkú római katolikus családpasztorációs régió a nagyváradi, szatmári, temesvári és gyulafehérvári egyházmegyéket öleli át. Az ő találkozójuk ősszel lesz Szatmáron, ami a továbbképzésre fókuszál és rendszerint valamilyen házasságot, családot érintő témát mélyítenek el. Az őszi találkozónak a harminc és negyvenöt éves kor közötti, a még viszonylag fiatalabb házasoknak a lelki kisérése lesz a témája. A jövő évi országos találkozó a tervek szerint március 14-én és 15-én a iași-i egyházmegyében, Traianban lesz.