Mizu jezsu, avagy mi újság a jezsuitáknál?

0
1337

A Hivatások nyomában verseny 2022-ben megtartott 16. alkalmán a szatmári Hám János Római Katolikus Teológiai Liceum öttagú csapata a nagyon erős mezőnyben harmadik lett és elnyerte a Verbum Egyesület, Vasárnap és Keresztény Szó által felajánlott különdíjat, amelyet a dramatizálás tömör sokatmondásával, a filmetűdben is hallható szép beszéddel, az e-bookban tetten érhető komoly kutatómunkával érdemelt ki. Most e csapat tagjainak, valamint felkészítő tanáruknak és mentoruknak reflexióit olvashatják.


Diákok reflexiói a Hám János Római Katolikus Teológiai Liceumból

Kovács Szabolcs: Hálás vagyok, és ezúton szeretnék köszönetet mondani azért, hogy idén is megrendezésre került és részt vehettem a Hivatások nyomában országos hittanveresenyen. Sok mindenben nyertem tapasztalatot, most főként a munkák összehangolása, az e-book egybeszerkesztése és végső formába való öntése volt a főfeladatom. Igyekeztünk méltó módon feladatok elé állni, legjobb tudásunk szerint. Örvendtem az együtt töltött időnek!

Berecki Dániel: Nagyon izgalmas és tartalmas versenynek találtam. Mindannyian képességünkhöz, tudásunkhoz mérten választhattunk részfeladatot: pl. filmetűdkészítés, felvétel készítés, forgatás, szövegkönyv írás, kutatás. A közös feladatok, mint a dramatizált előadás, a jezsuita renház látogatása, és közös programokon való részvétel által jobban megismerhettük egymást. Szerencsések vagyunk, hogy a spiri atya személyében egy jezsuita szerzetes van folyamatosan velünk, az iskolában és a bentlakásban egyaránt. A verseny napján a bemutatások révén sok csapat munkájába belelátva tapasztalatokat szerezhettem, sok új embert megismerhettem. Nagyon örülök, hogy idén is megrendezték ezt a versenyt, és hogy végzős lévén utoljára is részt vehettem rajta.

Csáki Csongor: Először veszek részt ezen a versenyen az osztálytársaimmal együtt. Élveztem a verseny munkafolyamatát. Jól esett, hogy az általam készített kisfilm printscreen fotója került főlapra a RomKat.ro oldalon a Hivatások nyomában-verseny, ahol minden résztvevő győztes cikk kapcsán. Minden csapattag a saját képességeit tudta kamatoztatni, én a kisfilm készítését vállaltam. Remélem, sikerül örömet szereznem vele annak, aki megnézi. Hasznos időtöltés volt a felkészülés, a feladatok kivitelezése. A versenynap viszont hosszúra nyúlt.

Szmuriga Fruzsina: Örvendek, hogy részt vehettem ebben a csodálatos versenyben és egy új tapasztalatot szerezhettem. A verseny témája szép volt és maga a verseny rendezetten és fegyelemmel zajlott le. Örömmel tölt el, hogy tanulhattam, fejlődhettem és olyan dolgokban, programokban vehettem részt, amelyek nem hétköznapiak és maradandó élményt nyújtanak.

Birgiszer Evelin: Nagyon jól éreztem magam a versenyre való készülés közben. Az én feladatom volt a Gedeon Mihály jezsuita testvérről kutatni és írni. Nagyon megfogott az élete, mert egy különleges ember volt. Részt vettem a dramatizálásban, a közös programokban is, amikben nagyon jól éreztem magam. Mivel első alkalommal veszek részt ezen a versenyen, minden újdonság volt a számomra.

Filmetűd: Szent Ferenc Naphimnusza

A felkészítő tanár reflexiója

Trepszker Erika: Nagyon jó csapat alakult az idei versenyre is, hála a diákjaim rugalmasságának és vállalkozó szellemének. A sok színes feladat között mindenki megtalálta a maga képességének legmegfelelőbbet, és abban csillogtathatta meg tudását és kreativitását. Külön értékeltem a kutatást a Püspökség Levéltárában és iskolánk könyvtárában a szatmári jezsuitákról és a Túrterebesről elszármazott jezsuita testvérről, aki hűségével, kitartásával és szorgalmas gondoskodásával támogatta a szétszórtságban pap rendtársait. Ismét alkalmam volt rácsodálkozni diákjaim tehnikai tehetségére és jártasságára, remek munkát végeztek ezen a téren is!
Végül szerencsésnek is mondhatjuk magunkat a spiri, P. Pakot Géza SJ személyében, aki nemcsak a verseny idejére, hanem immár hét éve folyamatosan kíséri az iskola diákjait és minket, tanárokat Isten-keresésünk rögös útján, mindezt Isten nagyobb dicsőségére.

A mentorközösség reflexiója

Pakot Géza: A fiatalok életében fontosnak tartom, hogy célokat tűzzenek ki, amelyek kihívásokká válnak számukra. Ezen munkálkodom immár több, mint hét éve az iskolánk spirituálisaként. Jó volt látni, hogy a Hám János csapata is kihívásként élte meg e versenyre való felkészülést. Ebben sikerült nekik hátteret biztosítanom mint a jezsuita rend képviselője. Önállóság és hatékonyság jellemezte munkájukat. A különböző közös pillanatokat pedig nyitott lélekkel szívták magukba. Azt gondolom, hogy sok meglepetésben volt részük, ami alakította jellemüket és szélesítette latóhatárukat. Sok részletben, legyen az általános vagy egy személyes történet, megtalálták az élet szerzetesi valóságba öltözött jeleit. A rendház különböző zugainak felfedezése és az ottani személyes találkozások örömteli pillanatok voltak. A munkájuk végeredménye elismerést érdemel, hiszen a mai technikai eszközök adta lehetőségek egészen közel hozták a történelmet a mai fiatalok szemén keresztül. Köszönöm a versenyt szervezők munkáját.