Online nagyböjti lelkigyakorlatra hívnak a jezsuiták

0
2033

Isten ma és hozzád is szól, ahogyan a régi korok embereihez is beszélt, így bíztatnak a jezsuiták. Loyolai Szent Ignác megtérésének jubileumán nagyböjtben a dobogókői Manréza, a jezsuiták lelkigyakorlatos központja hív, hogy imádkozzunk minden nap személyesen és mégis együtt. A személyes imádságot a napi elmélkedések bibliai igéi, képei és zenéi segítik. A lelkigyakorlat közösségben is végezhető. Erre heti (akár online) közös imádság és megosztás révén nyílik lehetőség.

Ebben az évben, amikor Iñigo de Loyola – a későbbi Loyolai Szent Ignác – megtérésének 500. évfordulóját ünnepeljük, az ő életének epizódjait is nyomon követhetjük. Hogyan vált a könnyelmű lovagi, fejedelmi udvari életet élő Iñigo a Lelkigyakorlatok szerzőjévé, pappá és a jezsuita rend alapítójává? Hogyan vezette őt Isten nagy vágyain, a valósággal való találkozásain és megpróbáltatásain keresztül? Hogyan tanulta meg Isten akaratát megkülönböztetni jámbor szokásoktól és saját – mégoly szent – elképzeléseitől? És inspirálhat bennünket is arra, hogy bátran engedjük át életünk vezetését Istennek?

Hogyan épül fel a lelkigyakorlat?

„Hamvazószerdától nagyszerdáig minden nap bemutatunk egy-egy epizódot Loyolai Ignác életéből. Megmutatjuk, miként munkálkodott rajta Isten, hogy hiú udvaroncból/lovagból egyszerű életet élő emberré változtassa, aki a szegényekért és a társadalom kivetettjeiért dolgozott. A napi bibliai idézet valamiképp tükrözni fogja az Ignác életéből vett aznapi történetet,” írják az online lelkigyakorlat meghirdetésében a dobogókői jezsuita lelkigyakorlatos központ munkatársai.

Különböző stílusú festmények és fényképek nyújtanak napról napra új elmélkednivalót. A képek mellett főként vallási témájú zenét használnak a szervezők, remélhetőleg elősegíti az imádságot. A nap témájához kapcsolódik majd, és egy YouTube-link segítségével elérhető.

Nagyböjt minden napján arra hívnak, hogy a szentírási részt és Ignác életének történetét kapcsolja össze a résztvevő a saját életével. A részvétel első lépése, hogy az érdeklődő feliratkozik a „Napi levelekre”, s így a nagyböjti időben minden nap az e-mail fiókjába érkeznek meg a napi elmélkedéshez szükséges anyagok. Az érdeklődők bővebb információt a jezsuita.hu oldalon találnak.