Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket – temperavázlat

0
1121
Az alkotás középpontjában a feltámadott Jézus áll, de a háttérben a kereszt is megjelenik. Részlet Lukácsovits Magda festményéből

Lukácsovits Magda 1933. január 8-án született Nagykárolyban, egy jómódú iparoscsalád gyermekeként. Elemi oktatásban szülővárosában, a Piarista Gimnáziumban részesült. Már itt kitűnt rajztehetsége. A kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. Képzési ideje alatt kezdődött el egyházművészi pályája különböző falfestmények elkészítésével. Munkáira általánosan kompozíció- és színharmónia jellemző.

Az ő személyében egy olyan festőt ismerhetünk meg, aki életét az egyházművészetnek szentelte, de mivel a festmények, amelyeket megalkotott, saját hitéből és lelkéből fakadtak, ilyen értelemben spirituális művésznek is tekinthető.

Az itt elemzett festmény egy temperavázlat, amelyet 1987-ben készített. Az alkotás középpontjában a feltámadott Jézus áll, de a háttérben a kereszt is megjelenik. Előtte oltár van, rajta eucharisztikus jegyekkel, a kenyérrel és a borral. A kereszt vízszintes szára és az oltár öt részre tagolják a felületet, és így öt különböző szentírási történet kerül bemutatásra, amelyek a feltámadáshoz kapcsolódnak.

Baloldalt, felül Szent Péter benéz az üres sírba és az angyallal találkozik, aki meghirdeti a feltámadást. Alatta az apostoloknak másodszor jelenik meg Jézus, és Tamás megérinti a sebeit. Jobboldalt felül az elkeseredett emmauszi tanítványokat láthatjuk, amint Jézus haláláról beszélnek. Alatta pedig a kenyértörésben felismerik a Messiást. Az oltár előtti téren több alak látható, lemeztelenítve, megalázva, akik Jézusra tekintenek. Ők azok a bűnösök, akiket Jézus hív. Az alkotást halvány pasztellszínek alkotják, ahol jelen van halál és feltámadás, csüggedés és remény, megalázottság és vágy, ahogyan ez a festőnő életében is együttesen jelen volt.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/7-es számában.