Szinodális beszámoló a temesvári papi szenátus ülésén

0
960
A szinodális folyamat keretében eddig elért eredményekről számoltak be. Fotók: Temesvári Egyházmegye

Pál József Csaba temesvári megyés püspök elnökletével február 15-én, kedden 10 órakor a temesvári püspökségen ülésezett a papi szenátus – tájékoztat a püspökség sajtóirodája. Ez alkalommal a gyűlés első részében a szinodális folyamat keretében eddig elért eredményekről számoltak be, a találkozóra ugyanis meghívást kaptak a szinodális út egyházmegyei szakaszának felelősei, a főesperesek és esperesek, a szerzetesi közösségek, a lelkiségi mozgalmak, valamint az egyházi egyesületek képviselői, továbbá az ifjúsági, felnőtt- és családpasztorációs iroda és a sajtóiroda munkatársai.

A résztvevők közül néhányan online kommunikációs felületen kapcsolódtak be. A főpásztor a szinodális folyamat imájával nyitotta meg az ülést, majd átadta a szót Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynöknek, aki felkérte a jelenlévőket, hogy foglalják össze eddigi tapasztalataikat.

A családpasztorációs iroda részéről Tari M. Böbe schönstatti nővér, az Egyházmegyei Ifjúsági Központ képviseletében Szabó Tibor lelkipásztor, a szerzetesi közösség felelőseként Barazsuly István szalvatoriánus szerzetes, a sajtóiroda vezetőjeként Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész, a Gerhardinum-líceumból Kocsik Zoltán lelkipásztor, igazgató, az egyházi egyesületek képviseletében Grün Herbert, az egyházmegyei Caritas szervezet ügyvezető igazgatója számolt be az eddigi szinodális megbeszélésekről. Ezt követően a jelen lévő esperesek, valamint a papi szenátus tagjai összegezték a szinodális út egyházmegyei szakaszának tapasztalatait.

A beszámolók alapján elmondható, hogy egyes plébániákon a már meglévő csoportok (egyháztanács, énekkar, rózsafüzér-társulat, ifjúsági csoport) mellett újak is alakultak (például a tanárok, illetve a vállalkozók csoportja), a hívek általában érdeklődéssel, nyitottan fogadják a javasolt témákat. A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban például a szinodális megbeszélésekbe igyekeznek bevonni a tantestület tagjai mellett a szülőket és a tanulókat is. Az egyházmegyei Caritas szervezet keretében kilenc felelős összesíti az egyes szociális szolgáltatásokban dolgozókkal történő beszélgetések eredményeit. Király Árpád arad-ségai plébános pedig arról számolt be, hogy a marosi főesperességhez tartozó lelkipásztorokkal tartott szinodális ülésen részt vett Csont Ede tusnádi plébános, a szinodális folyamat gyulafehérvári főegyházmegyei koordinátora.

Végezetül Pál József Csaba megyés püspök megköszönte a lelkipásztorok és a világi felelősök eddigi munkáját, Isten áldását kérve a szinodális folyamat további alkalmaira. Az ülés további részében a papi szenátus tagjai különböző adminisztratív témákat beszéltek meg.

Forrás: Temesvári Egyházmegye