Gyermekrajz kiállítás Csíkszentdomokoson Márton Áron püspökké szentelésének 83. évfordulójára

0
1125
A fiatal domokosi alkotók Bíró Melinda és Kalamár Mária hitoktatókkal és a helyi festőklubot vezető Oláh Katalinnal

Csíkszentdomokoson a Márton Áron püspök szellemi, lelki örökségét felvállaló intézményrendszer 2021 nyarán újabb létesítménnyel bővül, a Márton Áron Zarándokközponttal, amely egyaránt kiszolgálni hivatott a Márton Áron Múzeumot meglátogató zarándokokat, turistákat, illetve a helyi lakosokat is, akik közösségi, kulturális, vallási, nevelési programokat szervezhetnek a korszerű, tágas, jól felszerelt épületben.

A Zarándokközpont alig fél éve alatt volt itt már könyvbemutató, gyerektábor, két kiállítás, egy nagy adventi közösségi gyertyagyújtós program, zenei koncert a Népiskolában tanuló fiataloknak, nyugdíjas klub, népszínmű próba, több önkéntes találkozó, „ötlet-műhely” és egy karácsony előesti gyerekfoglalkozás sok fiatal és idősebb önkéntesnek köszönhetően. Rendszeresen zajlanak itt délutáni zeneórák, román kommunikációs órák, be-bejárnak iskolai csoportok, osztályok az éppen aktuális kiállítást megtekinteni, a járvány dacára volt több turista-csoport is. A létesítmény működéséről gondoskodó fenntartók és önkéntesek illőnek gondolták, hogy Márton Áron püspökké szentelésének 83. évfordulójáról is méltó módon, egy gyerekrajzokból készült kiállítással emlékezzenek meg.

Mint a Márton Áron Múzeum történetének megannyi pontján, ezúttal is gondviselésszerű „találkozás” eredménye ez a tárlat: 2021 szeptemberében a székelyudvarhelyi székhelyű Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a Kulturális Örökség Napok szokásos tanulmányútja keretében Udvarhely és Gyergyó környéki gyerekeknek szervezett tanulmányutat azzal a céllal, hogy Gyergyószentmiklós környékének kulturális értékeit megfigyeljék és ábrázolják. A fiatalokat irányító Kovács Árpád művészettörténész a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumot is bevette a körút programjában. Elsősorban Sándor Edit községi könyvtáros értő kalauzolásának köszönhető, hogy számos gyermeket megihletett Márton Áron püspök öröksége, és mintegy tíz alkotás született, amely a püspököt vagy a múzeumban látott tárgyakat, épületeket ábrázolja.

Ezen alkotásokat egészítettünk ki csíkszentdomokosi gyermekek munkáival, és így készült el a Márton Áron püspök szentelésére emlékező kiállítás. A kiállításon látható néhány makett is azon munkák közül, amelyeket a „Cselekvő iskola Márton Áron püspökkel” játék keretében készítettek erdélyi és magyarországi fiatalok, és amelyek a püspök életének egy-egy jeles helyszínét jelenítik meg.

Kovács Árpád megnyitó beszédében egyenként méltatta a kiállított műtárgyakat, kiemelve Lőrinc Beáta oroszhegyi VIII. osztályos tanuló ceruzaportréját, amely nagyon élethűen adja vissza a nagy püspök arcvonásait és jellemét, Fülöp Flóra rajzát, amelyet a püspök szülőházát ábrázoló, a múzeumban látható makett illetett, a gyergyószentmiklósi Román Eszter-Anita az elszánt, határozott fiatal püspököt ábrázolja színes ceruzával készült rajzát, a VIII. osztályos gyergyószentmiklósi Angi Boglárka ugyancsak a fiatal Márton Áront bemutató, egy fiatalkori fotót felhasználva készült grafikáját, az udvarhelyi Pál Edina vegyestechnikát használó alkotását.

A gyergyói és udvarhelyi alkotók mellett öt domokosi fiatal is kiállított. Az ő képeiket eképpen méltatta Kovács Árpád művészettörténész: „László Boróka VI. osztályos csíkszentdomokosi tanuló a szentdomokosi templom falán látható, fémbe kalapált, Mérey András egykori csíkszeredai grafikus műve alapján Máté Jenő csíkkozmási kovácsmester keze nyomán formát öltő képet értelmezi és alkotja újra. Egy másik rajzán látható az áldást osztó püspök alakja. Az ugyancsak helybéli VI. osztályos Kedves Bíborka a pásztorbotot tartó, profilból látható portrét kiegészíti az „Istenünk, Te ÁRON püspököt” ima szövegével. Emellett a domokosi templomot is lerajzolta. Az ugyancsak helybéli Rafain Eszter a nemrég elhunyt Csomafáy Ferenc Márton Áronról készített híres, ismert fényképét interpretálja, jó rajzkészséggel. Szabó Eszter dicséretes, jó rajzot készített, a püspök ismert arcvonásairól, kiemelve nyílt, határozott tekintetét, bölcsességét. Az ugyancsak domokosi Szabó Szilvia nem követi az eddigi portrék rajzosságát, hanem színes, sodort papírokból kialakított mezőkkel adja vissza az áldást osztó püspök alakját, Lukátsovics Magda egy kevésbé ismert, a csíkszentdomokosi plébánián található olajfestményéből ihletődve.”

Kovács Árpád művészettörténész idézte Kovács Gergely érsek egyik interjúját, amelyben a főpásztor arra a nehéz feladatra hívta fel a figyelmet, hogy Márton Áron püspök alakját, jelentőségét, példáját a fiatalokkal is meg kell ismertetnünk, ha azt szeretnénk, hogy örökségének, példájának hatása generációk múlva és élő legyen. Reméljük, ez a kiállítás is egy apró, jövőbe mutató lépés.

Lázár Csilla

Fotók: Bőjte Csongor

MEGOSZTÁS