Gyorsjelentés készült a megkezdett szinodális útról

0
999
Sok hívő a szinodális utat a tanulás, a megtérés és az egyházi élet megújulásának folyamataként értelmezi, de adódnak nehézségek is. Fotó: Vatican Media/Vatican News

A Püspöki Szinódus 15. rendes tanácsának közleményét február 7-én, hétfőn tették közzé, amely a világegyház szintjén összegzi és elemzi a Ferenc pápa által három hónapja elindított szinodális út eddigi tapasztalatait. A püspöki konferenciák és a keleti egyházak szinódusai kineveztek egy-egy felelőst vagy felelős csoportot, amely koordinálja a megkezdett munkát. A jelentés szerint a kezdeményezést a helyi egyházak „örömmel és lelkesedéssel” fogadták, jóllehet kétségek is felmerültek.

A püspöki konferenciák és a keleti egyházak szinódusai 98%-ban kineveztek egy-egy felelőst vagy felelős csoportot, amely koordinálja a megkezdett munkát – derül ki a közleményből, amelynek eredményeit a beküldött jelentések és az online találkozók nyomán állították össze.

Az egyház úton van! Az egyházmegyék és egyéb egyházi valóságok elkezdték a szinodális utat, amit a világiak és főként a megszentelt élet közösségei nagy lelkesedéssel fogadtak, számos kezdeményezés, találkozó és megkülönböztetés formájában, amelyekről a szinódusi titkárság honlapja (synodresources.org) rendszeresen tájékoztat. Ahol és akik elkezdték a szinódusi megtérés útját járni, arról tanúskodnak, hogy átalakította az egyének és az egyházi közösségek életét. Ezek a tapasztalatok erősen függnek az adott helytől, országtól és földrésztől, így Afrika, Latin-Amerika és Ázsia örömmel és lelkesedéssel fogadta az egyházmegyei vagy nemzeti/országos szinten megkezdett utat. Köszönettel fogadták Isten népe meghallgatása folyamatának a meghosszabbítását.

Koch és Grech bíborosok levelét a szinodális út ökumenikus jellegéről „jól integrálták” és az is látható, hogy a különféle keresztény felekezetek „bizonyos lelkesedést” mutatnak a katolikus egyház új kezdeményezése iránt. A más felekezetek vallásközi érdeklődését főként ott várják, ahol a keresztények kisebbségben élnek. A kapcsolattartást helyi szinten az egyházmegyék és püspöki konferenciák honlapjain keresztül ajánlják, amihez a Püspöki Szinódus a saját synod.va honlapjával társul.

Kihívások

Sok hívő a szinodális utat a tanulás, a megtérés és az egyházi élet megújulásának folyamataként értelmezi, de adódnak nehézségek is. A hívek egyes csoportjai és a papok között van félelem és vonakodás és adódik némi bizalmatlanság a világiak körében is, akik kételkednek abban, hogy véleményüket valóban figyelembe veszik-e. A járványhelyzet pedig hátráltatja a személyes találkozás lehetőségét. A szinodális út visszatérő kihívásai: „a képzés szükségessége, főként annak belátása terén, hogy a szinodális út lelki folyamat legyen és ne szűküljön le parlamenti vitára. Kerülje az önreferenciát a csoportos összejöveteleken, továbbá a kölcsönös meghallgatás, az imádság és Isten Igéjének meghallgatása révén nyíljon meg az evangélium hirdetésére minden megkeresztelt felelősségvállalása révén. Keressenek új utakat a fiatalok aktív részvételének a javítására, vonják be az egyházi intézmények peremén élőket is a közösségekbe”. Végül a jelentés további nehézségként megemlíti a „papság egy részének zavarát” a szinódusi jelenséggel kapcsolatosan.

Összegzésképpen elmondható, hogy a „szinódusi folyamat újdonsága nagy örömet és dinamizmust ébreszt, de bizonyos számú bizonytalansággal is szembesülni kell”. Mind jobban tudatosul, hogy a szinodális megtérésre minden megkeresztelt meghívást nyert, ami egy hosszú folyamat és tovább tart, mint maga a folyamat. Sokak vágya, hogy a helyi szinten megkezdett út egy teljes folyamattá váljon, hogy tovább folytatódjon és hogy az egyházi közösség számára egyre kézzelfoghatóbbá legyen a szinodális közösség, mint az egyház alapvonása. A közlemény végül megemlíti, hogy a főtitkárság egy jegyzéket készít az egyházmegyéktől és a püspöki konferenciáktól érkezett „jelentések” feldolgozására.

Forrás: P. Vértesaljai László SJ/Vatican News