A hittudomány társadalomba való beágyazódását is segíti az önálló katolikus doktori iskola

0
1746
Vik János, a teológia kar dékánja Jonica Xénia doktori védésén 2022. február 3-án. Fotók: Szász István Szilárd

Három és fél évvel ezelőtt indult az önálló katolikus doktori iskola, amely keretében nemrégiben megtartották az első sikeres doktori védést. Az ünnepi alkalom apropóján az alapításról és a doktori iskola lehetőségeiről Vik Jánost, a Római Katolikus Teológia Kar dékánját kérdeztük.  

Milyen igény hívta életre a doktori iskolát? Milyen út vezetett a megvalósításig?

2017 őszén merült fel először az önálló katolikus doktori iskola alapításának a gondolata, mégpedig először is abból a jogos igényből, hogy a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) keretei között 1996 óta működő Római Katolikus Teológia Kar minden habilitált oktatója meg is kapja a tényleges lehetőséget arra, hogy doktori tanulmányokra jelentkező diákokat vezessen. Másrészt az intézményfejlesztési szempont is motiválta a Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola megalapítását, hiszen a már létező akkreditált teológiai alap- és mesteri képzések mellett a doktori tanulmányi program elindítása által teljesedett ki a katolikus hittudomány szakterületének a művelése az immár 25 éve létező, s napjainkban két helyszínen – Gyulafehérváron és Kolozsváron – működő teológia karon.

Mindenekelőtt Jakubinyi György érsek úr támogatta a kezdeményezést, majd a kari tanács tagjai is egyhangúlag felkarolták a katolikus doktori iskola alapításának a konkrét tervét. Így 2018. január 19-én indult el az alapítás kérvényezésének a folyamata, s tartott egészen augusztusig 3-ig. Ezen a napon hagyta jóvá a BBTE Doktori Intézetének a tanácsa az új doktori iskola létrehozását.

Az alapítási folyamat ágas-bogas lépései mindvégig kihívást jelentettek, ám a BBTE vezetőségének jóindulata végigkísérte a több mint fél éves alapítási időszakot. Az alapító tagok között a teológia kar oktatói – Csiszár Klára-Antónia, Diósi Dávid és Holló László – mellett Benedek József akadémikus játszott kiemelt szerepet.

Van-e átfedés a korábbi, vegyes felekezetű doktori iskola programjával?

Az átfedés az, hogy az Ökumené Doktori Iskola szintén a teológia szakterületén akkreditált, s hogy ebben a doktori iskolában is magyar nyelven zajlik a doktori képzés. Az említett doktori iskola a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar keretei között működik a BBTE-n 2005-től. Ebben is működnek katolikus doktorátusvezetők: Marton József alapító tagként, néhány éve pedig Nóda Mózes és Zamfir Korinna.

A Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskolának három doktorátusvezetője van: Csiszár Klára-Antónia habilitált egyetemi adjunktus, a doktori iskola jelenlegi igazgatója, Diósi Dávid habilitált egyetemi professzor, illetve Holló László habilitált egyetemi professzor. A doktori iskolának jelenleg 23 doktorandusza van: 5 mesteri képzésen frissen végzett világi krisztushívő, 7 egyházmegyés római katolikus pap, 2 katolikus szerzetes pap, 1 görögkatolikus pap, 1 állandó diakónus, 4 teológiát korábban végzett világi krisztushívő és 3 más tudományterületekről érkező szakember.

Az önálló katolikus doktori iskola célja lehetővé tenni a hittudomány szakterületén olyan kérdések, témakörök kutatását, amelyek interdiszciplináris megközelítést igényelnek, s amelyek a teológia szent tudománya társadalmi és kulturális beágyazottságának a fontosságát is szem előtt tartják.

Milyen lehetőségei vannak az itt tanuló doktoranduszoknak?

A BBTE könyvtárának az égisze alatt működik a teológia kar kolozsvári könyvtára, amelynek kb. 30 000 kötetet magába foglaló állománya van, s amelynek elektronikus katalógusa jelenleg nagy ütemben fejlődik. Ezen kívül a gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézet könyvtára is nagyon gazdag állománnyal rendelkezik. A doktoranduszok ugyanakkor az egyetemi könyvtári belépőjük segítségével a legismertebb nemzetközi adatbázisok szakirodalmához is hozzáférhetnek. Kutatási témájuk függvényében itthoni és külföldi levéltárakban is megtaláljuk az iskola doktoranduszait. Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében pályázhatnak külföldi kutatási tevékenységekre is. A doktori iskola anyagilag is támogatja a doktoranduszok szakmai konferenciákon történő fellépését, s a kutatási eredményeik részleges publikálásával járó esetleges költségeket is.

Az interjú megjelenik a Vasárnap 2022/7-es számában.

A doktori iskola első védéséről készült beszámolónkat itt olvashatják: