Néhány kérdés és válasz február 2-ára

0
1015
Guercino: Jézus bemutatása a templomban (olajfestmény, 1623.)

• Ki vagyok én az Isten számára?
• A lényem legmélyén – ezt minden ember jól tudja – elsősorban az Istené vagyok. Ha ez bennem nem csupán egy pillanatnyi felismerés, hanem engedem, sőt mi több, akarom, hogy az Úré legyek, akkor Isten csodálatos kedvességének a részese, az ő kegyelmi műve leszek.
• Hogyan kell élnem?
• Mint aki „az Úr szent tulajdona”. Aki „az Úr szent tulajdona”, annak úgy illik élnie, mint aki „igaz és istenfélő ember”, akiben az Isten Lelke lakik, és akit a Lélek vezérel, vagyis mint aki közvetlen közeli kapcsolatban van Istennel.
• Miként éljem meg a közvetlen közeli kapcsolatot Istennel?
• Úgy, hogy karjaimba veszem azt, aki a mindeneket a kezében tartja. Ölembe, szívembe fogadom azt, aki a kebelére ölel engem. Az én daróc-szürke lényembe fogadom azt, aki az én szabadítóm és fényem. Mindig róla és az ő lelkületében szóljon az én beszédem és énekem… az én éjjel-nappali gyönge szolgálatom és életem.
• …?
• Ez a közvetlen közelség nem riaszt meg, hanem inkább megerősít, még akkor is, ha ez a közvetlen közelség nem tesz népszerűvé, hanem az ellentmondás jelévé alakít át engem…

Laczkó Dávid Anaklét OFM