Család helyett család: Lakóotthonná vált a Gyöngy Ház

0
814

A Szatmár megyei Alsóhomoródon működő Caritas-intézmény családias környezetet biztosít a fogyatékossággal élő felnőttek számára, bevonva őket olyan tevékenységekbe, amelyekben örömüket lelik, amelyek által fejlődnek képességeik, hasznosnak és értékesnek érzik magukat. A Gyöngy Ház 2020-ban fogyatékos felnőttek független, életre felkészítő otthonaként nyitotta meg kapuit, jelenleg nyolc személy számára biztosít szociális ellátást, de ha igény mutatkozik rá, igyekeznek növelni befogadóképességüket húsz főre.

A Gyöngy Ház a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet legrégibb szociális intézménye. A központ 1991 szeptemberében kezdte meg működését, mozgássérült és értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok számára biztosítva pihenési, üdülési lehetőséget háromhetes, majd később tíznapos turnusokban. Az intézmény 18 és 35 év közötti fogyatékossággal élő fiatalok foglalkoztatásterápiás központjaként működött 2003−2019 között, majd a szociális standardok 2019-es módosulását követően megkezdődött az az átalakítási folyamat, amelynek eredményeként 2020-ban fogyatékos felnőttek független életre felkészítő otthonaként nyitotta meg újra kapuit.

Új formájában a Gyöngy Ház célja családias környezetet teremteni mozgássérült, értelmi fogyatékossággal élő, hallássérült, valamint halmozottan fogyatékos felnőttek számára korszerű lakhatási feltételek mellett biztosítva a napi ellátást, gondozást, szociális és pszichológiai tanácsadást számukra, a rehabilitációs és fejlesztő aktivitások révén pedig ösztönözve a független életvitelhez szükséges készségeik kibontakozását, fejlődését. Azoknak az ellátottaknak az esetében, akiknek vannak családtagjaik, a központ támogatja a kapcsolattartást – a hozzátartozók meglátogathatják szerettüket az intézményben, illetve az ellátottaknak is lehetőségük van hazalátogatni hétvégékre, ünnepnapokra vagy bármilyen más alkalmak kapcsán.

Jelenleg nyolc személy számára biztosít szociális szolgáltatásokat a központ. Az ott dolgozó szakemberek gondosan megtervezik a napi programokat, mindig egy kis színt visznek bele, nehogy egyhangúvá, egyformává váljanak a napok. Az ellátottak szívesen bekapcsolódnak a mindennapi háztartási teendők elvégzésébe: a takarításba, főzésbe, megterítésbe, a kisállatok etetésébe, az udvar rendben tartásába és a kert növényeinek gondozásába. Nagy hangsúlyt kap a kreativitás és a szépérzék fejlesztése is az intézményben különböző kézműves foglalkozások révén.

Család helyett család, otthon helyett otthon a Gyöngy Ház az ellátottak számára. Az ott élő felnőttek közül egyeseknek vannak szüleik, akik bár nagyon szeretik őket és életüket annak szentelték, hogy minél jobban gondoskodjanak róluk, hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben, koruk előrehaladtával gyermeküknek a megszokott szinten való ellátása egyre nagyobb erőfeszítéssel jár számukra, és tisztában vannak azzal is, hogy idővel ez már nem lesz lehetséges. Egyre több család kerül ilyen helyzetbe, amelyben felnőtt, fogyatékossággal élő családtag van, így a központ szolgáltatásaira előreláthatóan egyre nagyobb szükség lesz a következő években. Emiatt a Caritas fontolóra vette a Gyöngy Ház befogadóképességének bővítését, akár húsz személyig, amennyiben erre van reális igény. Ennek felmérésében segíthetnek a 18 évnél idősebb, fogyatékossággal élő felnőttet gondozó családtagok a https://forms.gle/WQjDwCATB4f1ha8P8 linken elérhető, anonim kérdőív kitöltése által.

A másság elfogadása egy folyamat, amely a közösség valamennyi tagjának életét szebbé, értékesebbé teszi. Amint a járványhelyzet alakulása megengedi, a központ munkatársai szeretnének olyan kreatív jellegű tevékenységeket szervezni, amelybe a közösség tagjai is aktívan bekapcsolódhatnak majd, előmozdítva ezáltal a fogyatékossággal élő felebarátaink iránti empátia és tisztelet megerősítését.

Palincas Erika, Szatmári Egyházmegyei Caritas