Támpontok a jó újévi fogadalomhoz

0
1794
Fotók: csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom

Új év, új kezdet, mondják. Nem teljesen elvetendő szokás, mert olyan az emberi természet, hogy segíti az elhatározások követésében a különleges alkalom, a fogadalom, az ünnepélyes keretek. Inkább az elhatározások realitása, a célok megvalósíthatósága a kérdés. A tervek, célok kitűzése, fogadalmak megfogalmazása nem új a nap alatt.

Uram, te vagy az én Istenem, magasztallak és áldom a nevedet. Mert csodálatos dolgokat vittél végbe, rég eltervezett, hitelt érdemlő és igaz dolgokat. (Iz 25,1)

Jó célt kitűzni jó. A jó újévi fogadalmakhoz íme néhány ötlet, javaslat, támpont. Boldog, sikeres, eredményes, elégedettséget hozó 2022-es évet!

…gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes. (Róm 12,2)

Elhatározásaim, fogadalmaim, terveim legyenek konkrétak, megvalósíthatóak, számonkérhetőek.

A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyikteknek: senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok, mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. (Róm 12,3)

• Fogadalmaimban, próbálkozásaimban elakadhatok, el is bukhatom, de Isten segítségével újra nekivághatok, újra megpróbálhatom…

Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk, hogy megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk segítségén! (Iz 25,9)

• Mi az, amin én akarok, és mi az, amit Isten szeretne (másképp) alakítani az életemben? A kettő lehet összhangban, de lehet ellentmondásban is. Valóban a jót, a jobbat választottam? Vajon tényleg a javamat, a növekedésemet szolgálja?

Aki készen van rá, hogy teljesítse akaratát, meggyőződhet róla, vajon Istentől való-e ez a tanítás, vagy csak magamtól beszélek. (Jn 7,17)

• Mit szeretnék, és mi a dolgom/tisztségem/hivatásom? Hogyan viszonyul egyéni kívánságom és állapotbeli kötelességem egymáshoz? A kettő közötti jó összhang megteremtése az élet „művészete”…

Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek: aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint, aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson, aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson, aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben, aki elöljáró, legyen gondos, aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest. Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. (Róm 12,4-12)

• Bármit terveznék, végső értékét az Istennel és embertársaimmal való kapcsolatom alakulása mutatja.

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. (1Kor 13,1-8)

MEGOSZTÁS