Ferenc pápa: anakronisztikus az EU dokumentuma karácsony eltörléséről

0
1868

Kiengesztelődés az ortodoxokkal, szinodális út, az Unió karácsony-ellenes dokumentuma. Migráció, demokrácia, a párizsi érsek lemondása – voltak az újságírók által föltett témák, amelyekre a pápa válaszolt a repülőgépen, ciprusi és görögországi látogatásáról visszatérőben.

Az első kérdést a szokásnak megfelelően a vendéglátó ország részéről tette föl Kosztandinosz Cindasz a ciprusi közmédiától. Az újságíró három témát érintett kérdésében: a bocsánatkérés az ortodoxoktól, a katolikus-ortodox egység megteremtése — esetleges szinódus összehívása ezzel kapcsolatban, tekintettel arra, hogy 2025-ben lesz a niceai zsinat 1700. évfordulója –, végül pedig az Európai Unió javaslata karácsony betiltására.

Bocsánat a keresztények megosztottságáért

Ferenc pápa megerősítette, hogy bocsánatot kért II. Jeromos athéni ortodox érsektől a keresztények megosztottsága miatt, főleg, amit a katolikusok okoztak. Bocsánatot akart kérni azért is, amiért a függetlenségi háborúban a katolikusok zömmel az európai kormányok pártjára álltak. Jó arra gondolni, hogy Isten sosem fárad bele, hogy megbocsásson nekünk, inkább mi fáradunk bele a bocsánatkérésbe. Az is igaz, hogy Istentől könnyebben kérünk bocsánatot, mint testvéreinktől. Tudjuk, hogy Isten megadja a feloldozást és könnyen utunkra bocsát minket. Testvéreink előtt azonban szégyenkezünk, megalázkodunk, ez nem könnyű. A világ ma pedig éppen a megalázkodást és a bocsánatkérést várja tőlünk. Sok elveszett élet, háborúk, hogyhogy nem kérünk bocsánatot? A pápa tehát ezért kért bocsánatot az ortodoxoktól, illetve a migránsok drámája miatt, mert annyian a tengerbe fúlnak.

Papok és világiak egysége: szinodalitás

Ami a szinodális kérdést illeti, Ferenc pápa megerősítette: egyetlen nyájat alkotunk. Csupán funkcionális megkülönböztetés van a papság és a világiak között, de egy egységet alkotunk. Az egyházon belüli különbözőségek dinamikája a szinodalitás. Meghallgatni egymást, együtt haladni előre. Syn odòs, azt jelenti: együtt menni az úton. Ezt megőrizték az ortodox, illetve a keleti katolikus egyházak is. Mivel a latin egyház elfeledte a szinódust, Szent VI. Pál 54, 56 évvel ezelőtt elindította a szinodalitás gyakorlatát.

Karácsonyt már több diktatúra el akarta törnölni, ezért anakronisztikus

Végül a ciprusi újságíró az Európai Unió dokumentumára kérdezett rá, amelyben a gendersemlegesség és a diszkrimináció elkerülése érdekében azt javasolták, hogy töröljék el a karácsony kifejezést, valamint József és Mária nevét is kerüljék.

Ferenc pápa kifejtette: ez anakronizmus. A történelemben sok diktatúra megpróbálta ezt. Gondoljunk Napóleonra, a náci, majd a kommunista diktatúrára. Ez a felhígított laicitás, desztillált víz. A történelem azonban bebizonyította, hogy nem működik. Az Európai Uniónak ezzel szemben az alapító atyák eszméit kell követnie: az egység, a nagyság ideáljait, és óvakodni attól, hogy beengedjék az ideológiai gyarmatosítást. Ez ugyanis megoszthatná a tagállamokat, és az Unió felbomlásához vezethet. Az Európai Uniónak tiszteletben kell tartania valamennyi tagország belső felépítését, különbözőségét, nem pedig egyenlővé szabni őket. Azt hiszem – tette hozzá a pápa –, hogy nem fogja megtenni, nem ez volt a szándéka, de figyeljen oda, mert olykor megjelennek ilyen tervek, mint ez, amivel nem tudnak mit kezdeni. Minden országnak megvan a maga sajátos arculata, de mindegyik nyitott a másikra. Az Európai Uniónak megvan a maga szuverenitása, a szuverén testvérek egysége, amelyik tiszteletben tartja valamennyi tagállam egyediségét. Óvakodni kell attól, hogy ideológiai gyarmatosítások csatornája legyen. Ezért tehát a karácsonyról szóló dokumentum anakronisztikus.

A demokráciát gyengíti a popularizmus és a nemzetközi szuperhatalom

Iliana Magra a Kathimerini görög napilaptól az európai demokrácia visszaszorulásának témájára kérdezett rá, amelyet Ferenc pápa a görög elnöknél tett látogatásakor említett.

A demokrácia kincs, a civilizáció kincse, amelyet meg kell őrizni – kezdte válaszát a szentatya. Két dolog fenyegeti ma a demokráciát. Az egyik a populizmus, amely itt-ott felüti fejét. A múlt század nagy populizmusa a pápa szerint a nácizmus, amely nemzeti értékek védelmében eltörölte a demokráciát, sőt az életet is, és kegyetlen diktatúrává alakult. Ma arra kell figyelni, hogy a kormányok ne csússzanak bele a populizmusba, ami gyengíti a demokráciát. Olyan útra lép, ahol feláldozzák a nemzeti értékeket és egyfajta birodalom felé sodródnak, egy nemzetfeletti kormány felé, ami elgondolkodtató. Ferenc pápa idézett Benson angol írótól, aki 1903-ban olyan jövőről álmodott, ahol egy nemzetközi kormány gazdaságilag és politikailag irányítja a többi országot. Amikor ilyen típusú kormányzás van – magyarázza Benson – akkor elvész a szabadság és egyenlőséget akarnak teremteni mindenki között. Ez történik, amikor egy szuperhatalom diktálja a gazdasági, kulturális társadalmi viselkedést a többi országnak. A demokráciát gyengíti a popularizmus, és veszélybe sodorják a nemzetközi gazdasági, kulturális hatalmak – mondta még a pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió