Négyszáz éves évforduló a piaristáknál

0
1226

A kegyes tanítórend, a piaristák november 18-án emlékeztek meg a XV. Gergely pápa (1623-1644) által aláírt In supremo Apostolatus solio bréve kezdetű pápai oklevél jóváhagyásának 400. évfordulójáról, és november 20-án a római Szent Pantaleon-templomban a rend generálisa, Pedro Aguado mutatott be szerzetestársaival hálaadó szentmisét.

Ezzel a dokumentummal a római katolikus egyház a kegyes iskolák Isten anyja szegényeinek páli kongregációját ünnepélyes fogadalommal rendelkező szerzetesrenddé emelte.

November 20-án a római Szent Pantaleon és Kalazanci Szent József tiszteletére emelt, a rend központi templomában Pedro Aguado generális és szerzetestársai hálaadó szentmisét mutattak be a jubileum alkalmából, amelybe online bekapcsolódtak a piarista család szerte a világon élő tagjai, a rend szellemiségének ápolói. A piaristák legfőbb elöljárója a jubileumra írt levelében idézte XV. Gergely pápa 1621. november 18-án kibocsátott brévéjének utolsó bekezdését: „Elrendeljük, hogy a jelen levél és minden, amit tartalmaz, mindig és örökké érvényes, biztos és hatékony legyen most és később is, teljes és csorbítatlan hatása legyen és érvényesüljön, és így Józsefnek és az említett klerikusoknak mindenben és minden körülmények között a lehető legnagyobb segítségére legyen.”

„Ezek a szavak teljességet, állandóságot, elkötelezettséget, stabilitást fejeznek ki. Ez annak a hivatásnak az értelme, amelyet élnünk kell: teljes odaszenteltség az egyetlen Úrnak, őszintén igyekezve megközelíteni az ő életmódját, és nap mint nap odaadóan követni őt, Kalazancius karizmája szerint, a gyermekek és fiatalok szolgálatában” – írta Pedro Aguado generális.

A jubileum napja többszörösen is ünnep volt: a kegyes iskolák mint ünnepélyes fogadalommal rendelkező szerzetesrend létrejöttének és Kalazanci Szent József konstitúciója jóváhagyásának 400. évfordulója, a kalazanciusi család napja. Ugyanakkor nyitotta meg a generális a piarista hivatás évét. Az is örvendetes, hogy a bemutatott szentmisében négy ünnepélyes és egy egyszerű fogadalomtétel hangzott el. Ezt követően került sor az alapító, Kalazanci Szent József sírja mellett felújított „Espacio Calasanz” (Kalazancius-tér) felavatására is.

Személy szerint nagy kegyelemnek és ugyanakkor felejthetetlen lelki élménynek tartom azt, hogy több alkalommal is imádkozhattam a Szent Pantaleon-templomban, illetve leróhattam tiszteletemet Kalazancius sírjánál közbenjárását kérve.

A Romániai Piarista Rendtartományból jelenleg Sárközi Sándor, a csíkszeredai Piarista Tanulmányi Ház és misszió vezetője, a nagykárolyi piarista nővérek, konfráterként pedig Schönberger Jenő szatmári megyés püspök, Szilvágyi Zsolt, a temesvári egyházmegye püspöki helynöke, valamint ezen írás szerzője tartozunk a kalazanciusi piarista családhoz.

Fodor György

MEGOSZTÁS