Kreativitási vetélkedő a püspöki szinódus jegyében

0
2784
Kreativitás vetélkedő, 2018.

Ferenc pápa a következő püspöki szinódust a szinodális egyházért témával hirdette meg. A szinódus egyházmegyei szakasza 2021 októberében kezdődött, és kulcsszavai: közösség – részvétel – küldetés. Ennek jegyében hirdetik meg az Erdélyi Főegyházmegyei Kreativitásvetélkedő XIV. fordulóját, amely minden iskoláskorú gyereknek és fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására 12 versenykategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc és sport). A vetélkedő Marosvásárhelyen lesz 2022. április 8−9-én a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum és a Keresztelő Szent János-plébánia / Pro Vita Cristiana Alapítvány szervezésében.

Tekintve a jelenlegi járványhelyzetet, megtörténhet, hogy a vetélkedőt online formában lehet csak megtartani, ezért az alábbiakban, ahol szükséges, a szervezők jelzik, hogy amennyiben a fizikai jelenlét nem lesz lehetséges, hogyan lehet online kivitelezni.

A vetélkedőre kétfordulós regisztrációval lehet bejelentkezni a kreativitas_ms@yahoo.com e-mail-címen. Az előregisztráció 2022. február 18-ig tart. A jelentkezők számának függvényében készül el a költségvetés, a lehetséges támogatások felmérése (a regisztrálók részéről is érkezhet támogatás) és a kategóriák pontos beosztása. Ezt követően március 14-én zárul a regisztráció megerősítése, ameddig a jelentkezők értesítést kapnak, hogy az általuk választott aktív versenykategóriára pontosan milyen időpontban és helyszínen, illetve milyen időpontban és milyen online platformon kerül sor.

A versenykategóriák közül a rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika passzív kategóriákban a részvételt helyettesítheti az alkotás elküldése (az alkotások beküldésének a határideje március 18.) Az alkotásokat csak a verseny díjazása után lehet visszaigényelni, külön kérésre (ezért a beküldött alkotásokra fel kell tüntetni, hogy alkotója visszaigényli-e). Az irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, zene, tánc, sport aktív versenykategóriák. Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, a következő szabály alkalmazásával: aktív versenykategóriák közül csak egy kategóriában lehet regisztrálni, a passzív kategóriák esetében nincs megkötés.

A vetélkedő programja:
2022. március 18.: a passzív kategóriákban készült alkotások postai megérkezése, személyes eljuttatása a szervezőkhöz / online verseny esetében a passzív kategóriákban a digitális másolatok beérkezésének a határideje.
2022. április 6.: online versenyszervezés esetében az aktív kategóriák közül a dramatizálás/bábjáték, zene, tánc előadások és a rövidfilmek elektronikus beküldésének a határideje.
2022. április 6. (szerda): 18 óra: zsűrizők és szervezők közös megbeszélése
2022. április 8. (péntek):
− versenyzők érkezése, regisztráció (Deus Providebit Tanulmányi Ház, Aula) − online forduló esetében ez elmarad
− délután 6-tól ünnepélyes megnyitó, szentmise keretében / online forduló esetében YouTube-közvetítéssel
− este 7-től vacsora a vendégeknek − online forduló esetében ez elmarad
2022. április 9. (szombat):
− reggeli a vendégeknek − online forduló esetében ez elmarad
− 9-től a szervezők, kísérő és felkészítő tanárok közös találkozása − online forduló esetében ez elmarad
− 9,30-tól vetélkedők
− 13: ebéd − online forduló esetében ez elmarad
− 14-től vetélkedők
− 18-tól: díjazási ünnepség – szentmise a Keresztelő Szent János plébániatemplomban, szentmise után díjak átadása − online forduló esetében online közvetítéssel, a díjak utólagos eljuttatása a díjazottaknak.

A különböző kategóriák vetélkedőinek pontos beosztását az előregisztráció után közölik a jelentkezőkkel. A rajz, fotó, plakát, naptár, dombormű/körplasztika kategóriákban érkezett alkotásokból a szervezők időszaki kiállítást szeretnének szervezni, ennek részleteit az érintettekkel a regisztráció lezárása után egyeztetik.

Kapcsolódás a szinodális egyházért programhoz

Minden versenykategória célja a szinodális egyházért programhoz való kapcsolódás, ennek keretében a három fő témához (közösség – részvétel – küldetés) kapcsolódó kreatív alkotások megjelenítése. Az alábbi versenykiírások az alapvető információkat tartalmazzák a versenykategóriákról. További részleteket – a kategóriák zsűrizését – az adott szakterületek szakemberei dolgozzák ki. Ezeket a részleteket, a felmerülő kérdésekre adott válaszokkal együtt a versenyre regisztrált diákokkal és felkészítő tanáraikkal közlik majd a szervezők.

A szinodális egyházért témakör kreatív értelmezéséhez a következő gondolatokat javasolt figyelembe venni:
A szinodális egyházért logón egy terebélyes fa látható, szinte uralja, ágai elérik az eget, formája Krisztus keresztjére utal. Felette az Oltáriszentség napként ragyog. A vízszintes ágak kezek vagy szárnyak gyanánt kitárulnak, a Szentlélekre utalva. A fa-kereszt-Eucharisztia-Szentlélek tövében az egyházat, Isten népét 15 színes, mozgásban levő alak szimbolizálja: az egész emberiséget, az élethelyzetek, a generációk és a származás sokféleségében. Nincs hierarchia ezen emberek között: fiatalok, idősek, serdülők, gyermekek; férfiak, nők; világiak, szerzetesek; szülők, párok, egyedülállók; fogyatékkal élők; a püspök és a szerzetesnővér is közöttük megy, nem előttük. Mozgásban vannak, mert az egyház, Isten vándorló népe sosem statikus: mozgásban van. Mindezen képi elemek alatt ott áll a téma megnevezése, „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés”.
A „szinódus” ősi szó az egyház hagyományában, és azt az utat jelzi, amelyen Isten népe együtt jár. Isten népének minden tagja a keresztség által arra hivatott, hogy aktív részese legyen az egyház életének. A szinodalitás mindenekelőtt azt a sajátos stílust jelöli, ahogyan Isten népe együtt vándorol és egy közösségbe tartozik.

Passzív kategóriák:

Rajz: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni, amely lehet grafika, vagy bármilyen technikával készült festmény. Minden alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát/ osztályt, az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a rajzokat kartonra ragasztani (azonosító adatokat felírni). A zsűri kérése: a papírra készülő rajzokhoz a versenyzők rajzpapírt használjanak, lehetőleg kerüljék a fénymásoló papír használatát. Az alkotások egy részét kiállítják, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a rajzok visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére. / Online forduló esetében elegendő digitális másolatban (pl. szkennelve/befényképezve) elküldeni.
Korcsoportok: 0−II. osztály, III−V. osztály, VI−IX. osztály, X−XII. osztály
Kivitelezés: egyéni.
Megjegyzés: A kategóriában külön bírálják el a művészeti szakos diákok alkotásait.

Dombormű/körplasztika: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni. Minden alkotást kísérjen egy rövid leírás, amely tartalmazza a pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az alkotások egy részét kiállítják, a szervezők külön kérésre gondoskodnak az alkotások visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére. / Online forduló esetében elegendő digitális másolatban (pl. befényképezve) elküldeni.
Korcsoportok: III−V. osztály, VI−IX. osztály, X−XII. osztály
Kivitelezés: egyéni.
Megjegyzés: A kategóriában külön bírálják el a művészeti szakos diákok alkotásait.

Fotó: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. A képek értékelésénél a téma kiválasztását, technikai megvalósítását és esztétikai értékét is pontozzák. Legtöbb három darab (kb. 20 x 30 cm, színes vagy fehér-fekete) képpel lehet jelentkezni. A képeket 30 x 40 cm (kemény) papírlapra ragasztva kérik, szerző neve, osztálya és a kép címe feltüntetésével. A fotók egy részét kiállítják, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a fotók visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére. / Online forduló esetében elegendő digitális formában elküldeni.
Az esedékes időszaki kiállítás miatt a kartonra ragasztott fotókat akasztóval is szükséges ellátni.
Korcsoportok: II−V., VI−IX. és X−XII. osztályosok
Kivitelezés: egyéni.

Plakát: Egy A3-as méretű plakát megtervezése a verseny témakörében egy, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.) Fontos szempont a kép és a szöveg szerves egységének a megteremtése. A plakátok egy részét kiállítják, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a plakátok visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére. / Online forduló esetében elegendő digitális másolatban (pl. szkennelve/befényképezve) elküldeni.
Az esedékes időszaki kiállítás miatt a plakátokat akasztóval is szükséges ellátni.
Korcsoportok: III−V.; VI−IX. és a X−XII. osztály.
Kivitelezés: egyéni

Naptár: Egy A3/A4/A5-ös méretű naptár megtervezése a verseny témakörében. A naptárnak tartalmaznia kell az év minden hónapját, minden hónapnál egy egyházi közösségi esemény megjelenítésével (amely egyházi közösségi esemény az egyházi tevékenységekben való részvételről, vagy egyházi küldetésről szól), a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell).
Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a naptárakat akasztóval is ellátni. A naptárak egy részét kiállítják, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a naptárak visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére. / Online forduló esetében elegendő digitális másolatban (pl. szkennelve/befényképezve) elküldeni.
Korcsoportok: VI−IX. és a X−XII. osztály.
Kivitelezés: egyéni

Aktív kategóriák:

Irodalom: Próza vagy vers helyben írása, megadott, az azonos úton együtt járással kapcsolatos szentírási idézet alapján. / Online forduló esetében a regisztráltaknak a forduló időpontjában küldött link segítségével kerül sorra, online word dokumentum készítése, vagy kézzel írt alkotás digitális másolatának beküldése révén.
Korcsoportok és feladat: II−IV. (próza, levél), V−VIII. (próza, levél, napló) és IX−XII. (próza, levél, napló, monológ)
Kivitelezés: egyéni.

Szavalat: Egy vers elszavalása a regisztráló diák és/vagy felkészítője által választott, a verseny tematikájával kapcsolatos két vers közül. Minden versenyző két verssel készül, mindkét vers címét be kell küldeni a regisztráláskor, a vetélkedő során a zsűri dönti el, hogy melyik verset kéri elszavalni. További részleteket a szervezők a regisztráló versenyzőkkel közölnek. / Online forduló esetében a vetélkedő időpontjában, a szekciófelelős által közölt sorrendben élő kapcsolódással történik majd, a szervezők által biztosított platformon keresztül. A vetélkedő előtt a szervezők egy főpróbát fognak szervezni, amelynek a részleteit a regisztráltakkal közölni fogják.
Korcsoportok: 0−II. osztály, III−V. osztály és VI−VIII. osztály, IX−XII. osztály.
Kivitelezés: egyéni

Dramatizálás/bábjáték: Szerepjátékkal bemutatni egy történetet a vetélkedő témaköréből. A forgatókönyv lehet saját szerzemény is. / Online forduló esetében a szerepjátékról a regisztráltak felvételt készítenek, amelyet elküldenek a szervezőknek legkésőbb 2022. április 6-ig.
Korcsoportok: 0−II., III−V., VI−VIII., IX−XII.
Kivitelezés: csoportos. A díszlet eredetiségét is pontozzák.

Rövidfilm: Rövidfilmben (10−20 perc) bemutatni az egyházmegyei szinódusi készülődés egy mozzanatát. Pontozzák a hitelességet, az érthetőséget, az objektivitást, az érdekességet, a filmezési effektusokat, a kísérőzenét, s hogy mennyire érte el a film a célját. / Online forduló esetében a rövidfilmeket elektronikusan elküldik a résztvevők a szervezőknek, legkésőbb 2022. április 6-ig.
Korcsoportok: III−IV., V−VII.; VIII−IX. és a X−XII. osztály.
Kivitelezés: nincs megkötés (a regisztrálókkal a zsűri közöl további részleteket)

Zene: Hangszeres vagy vokális egyéni vagy csoportos előadás, a vetélkedő témájával, a megközelítési szempontokkal kapcsolatos ismert vagy egyéni szerzemény előadása. / Online forduló esetében az előadásról a regisztráltak felvételt készítenek, amelyet elküldenek a szervezőknek legkésőbb 2022. április 6-ig.
Korcsoportok: 0−II., III−V., VI−IX., X−XII. Külön értékelik az egyéni és csoportos bemutatásokat.
Kivitelezés: nincs megkötés
Megjegyzés: A kategóriában külön bírálják el a művészeti szakos diákok előadásait.

Tánc: Olyan magyar népszokások, népi játékok táncos előadása, a korcsoportnak megfelelő tematikus tánc formájában, amely kötődik a közösség megmaradásához és a hagyományok ápolásának a küldetéséhez. Pontozzák a hagyományos népi játék eredetiségét, koreográfiát, viseletet és kivitelezést. / Online forduló esetében az előadásról a regisztráltak felvételt készítenek, amelyet elküldenek a szervezőknek legkésőbb 2022. április 6-ig.
Korcsoportok: 0−II. osztály, III−V. osztály és VI−VIII. osztály, IX−XII. osztály
Kivitelezés: nincs megkötés
Megjegyzés: a regisztráló csoportok, személyek további részletes információkat kapnak/kérhetnek a zsűritől.

Sport (stafétaverseny): A versenyzők négyfős csapatokban jelentkezhetnek. Minden csapattag egy sporttevékenységet teljesít (távolugrás, gyorsfutás, kosárra dobás és akadályfutás), a staféta átadására csak verseny tematikájával kapcsolatos tesztjellegű feladatlap kitöltése után van lehetőség. A csapat teljesítményét a sport-gyakorlatok összesített eredménye és a feladatlapon elért pontszám alapján rangsorolja a zsűri. Az elméleti kérdéscsomagot a regisztrálók e-mailben kapják meg / Online versenyszervezés esetében a szekciófelelős közli a részvétel lehetőségeit.
Korcsoportok: III−V.; VI−IX. és a X−XII. osztály.
Kivitelezés: négyfős csapatok

A regisztrációkor jelezni kell a sajátos igényeket: hangosítás, kellék, hangszer, videóprojektor, stb. / Online fordulók esetében ez a megjegyzés nem aktuális.

A vetélkedő programját a regisztrációs folyamat lezárásával véglegesítik.