Zimándújfaluba látogatott Pál József Csaba megyés püspök

0
1190
Fotók: A temesvári egyházmegye sajtóirodája

A temesvári egyházmegye főpásztora az idei esztendőre tervezett vizitációinak utolsó állomására, az Arad megyei zimándújfalui plébániára látogatott a hétvégén. Szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy nem elég csak az egyházi élet során megélni hitünket, a szeretet és az Istennel való kapcsolat szándéka családi körben, személyes életünkben is jelen kell, hogy legyen.

A látogatást megnyitó szentmisén, november 7-én a főpásztort a helyi templomban Erős Miklós zimándújfalui plébános üdvözölte. A plébános úgy fogalmazott: küldetésünk az, hogy tanúságot tegyünk Isten szeretetéről. Hozzáfűzte, a püspöki látogatás napjának tanítása az, hogy minden embernek újra és újra szüksége van megtérésre. A szentmisén Pál József Csabával együtt több egyházmegyés lelkipásztor koncelebrált – számol be az alkalomról a temesvári egyházmegye sajtóirodája. Szentbeszédében a főpásztor kitért a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamat két dokumentumában foglaltakra, és kiemelte: a szinodális út fontos eleme a közösség, az egymásra való szeretetteljes odafigyelés, egymás meghallgatása és a megtérés.

„Jó lenne, ha a családban és a közösségben szeretettel tudnánk egymást meghallgatni. A másik fontos elem az imádság, mert ha nem találkozunk Istennel, ha nincs élő kapcsolatunk a Jóistennel, akkor nehéz megszervezni az egymással való kapcsolatot is” – hangsúlyozta a megyés püspök. Befejezésül úgy fogalmazott: a szentmise előtt azt kérték tőlünk, hogy csukjuk be a sekrestye ajtaját, mert a huzat elfújja a gyertya lángját, tehát a kis lángot a szél könnyen kialítja, ugyanígy a kis lánggal élő hit is hamar kialszik. Felhívta a hívek figyelmét: most még megtehetik azt, hogy a hit tüzét, ami az egyházközségben ég, felszítják az otthonaikban, a családjaik körében, hogy nagy lánggal égjen.

A szentmisét követően Pál József Csaba a templomban a gyermekekkel és szüleikkel, a hittanteremben pedig a közösséghez tartozó fiatalokkal és az ifjúsági csoport tagjaival találkozott. A kötetlen beszélgetésen részt vett Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész és Bukovics Erika Mária schönstatti nővér, ifjúsági referens, akik a fiataloknak tervezett programokat ismertették. A vizitáció második napján, november 8-án, hétfőn a megyés püspök Erős Miklós plébános kíséretében a zimándközi filia közösségét kereste fel, ahol szentmisét mutatott be a helyi templomban, ezt követően pedig az egyháztanács, a Rózsafüzér társulat, a schönstatti imacsoport csoport tagjaival, családokkal, valamint a plébánia munkatársaival folytatott megbeszélést. Ez utóbbi találkozón részt vett Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, a település szülötte és Tari M. Böbe schönstatti nővér családpasztorációs referens.