Ferenc pápa novemberben imát kér a depresszióban, a kiégéstől szenvedőkért

1
2331

A kiégés a segítő szakmában dolgozókat, köztük a különböző egyházi szolgálatokat végzőket is fenyegeti. Nem véletlen hát, hogy novemberben Ferenc pápa erre a jelenségre irányítja a figyelmet, s amikor imát kér, a probléma jó, okos, empatikus kezelésének megtanulására is hív.

A hétköznapokban sokszor, sokan hiszik, hogy a depresszió pusztán rossz hangulat, lehangoltság, és ezért rászólnak a szenvedőre: szedd össze magad. A jószándékú biztatás egy igazi depressziós betegnek azonban nemhogy nem tesz jót, nem segít, de még mélyebbre nyomhatja a betegség örvényébe.

Depresszió

A kifejezést többféle értelemben használják a laikusok melkett az orvosok, pszichológusok is. Depressziós szindróma előállhat gyász, veszteség miatt, és van a major depresszió, ami komoly betegség, a tünetek legalább két hétig fennállnak, a beteg szomorú, lehangolt, semmi se érdekli, nincs motivációja, nem érdekli a munkája, és semmi nem okoz neki örömöt, ami korábban igen. Jellemző tünetek: étvágy- és testsúlycsökkenés (olykor növekedés), alvászavar, nyugtalanság (másoknál apátia), állandó, semmivel nem indokolható fáradtság, erőtlenség. Lelkileg a teljes értéktelenség, értelmetlenség érzése, a gondolkodás gátoltsága. Mindezekkel összefüggésben megjelenik a halálvágy, akár az öngyilkossági gondolatokig.

A betegséget negatív életesemények, traumák, komoly veszteségek mellett a stressz váltja ki.

Kiégés

A kiégés (burnout) bizonyos vonásokban kapcsolódik a depresszióhoz: apátiát okoz, fizikai-érzelmi-mentális kimerüléssel jár, eltávolodással mindentől s mindenkitől, ami/aki addig fontos volt. Okozója a hosszú távú fokozott érzelmi megterhelés, kedvezőtlen stresszhatások, a munkában hiányos a teljesítménymérés, visszajelzés, megerősítés. Ehhez hozzájárul a bizonytalan társadalmi presztízs, a bérezés nem megfelelő volta, a túlzott munkahelyi elvárások, az extra igénybevétel mellett a nagy felelősség

Akiket leginkább fenyeget: minden segítőt, empatikus embert!

A pápa figyelme nem véletlen: ezek a betegségek elsősorban azokat sújtják, akik munkájuk során társadalmi segítő funkciót látnak el, humán területen dolgoznak, akiknek munkájukhoz az átlagosnál sokkal nagyobb mértékű empátiára vagy azonosulásra van szükségük.

Novemberben tehát Ferenc pápa felhívására figyeljünk oda ezekre a jelenségekre magunkban, másokban, akinek szükséges, vegyen igénybe orvosi, pszichológusi segítséget, akinek a környezetében van ilyen beteg, tanulja az okos segítségnyújtást, a baráti jelenlét és figyelem nyújtását.

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és rátaláljanak a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Az imádságok

Jóságos Atyám, aki szeretettel tekintesz fiaidra és lányaidra. Tudjuk, hogy mélységesen sajnálod azokat, akik a legtöbbet szenvednek. A te fiad, Jézus, oly sokakat meggyógyított,
visszaadta a vakok látását, a siketek hallását, a némáknak a beszédet, a mozgássérülteknek a járást. Ma azokért imádkozunk, akiknek a szomorúság és a fájdalom miatt elsötétült a szíve; testvérekért és nővérekért, akik elvesztek a depresszióban és a rendkívüli kimerültségben. Küldd meg nekik Lelkedet, hogy megnyugvást és vigaszt találjanak. Adj nekünk szívet, hogy szeressük és támogassuk őket, megnyitva előttük, a remény és az új élet útjait.
Ámen.

Felajánló ima: Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. Itt vagyok ezen az új napon.  Helyezd el a szívemet újra a fiad Jézus szíve mellé, amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet,  munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. Máriával az egyház missziójáért, a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

Mit tehetünk még?

Az imák elmondása, az azok nyomán való elmélyülés mellett a Hogyan? kérdésre lehet reflektálni a novemberi imaszándékra. Íme, a kattima.hu honlap nyomán néhány javaslat, témákra bontva, Ferenc pápa gondolataival. Ne feledjük, amennyiben rajtunk múlik, a betegséget igyekezni kell megelőzni! Aki pedig már megbetegedett, az ima és támogatás mellett szakember segítségét vegye igénybe!

Rendezzük az életünket
Az emberi lények képesek őszintén szemügyre venni önmagukat, leleplezni saját unalmukat és új utakat kezdeményezni az igazi szabadság felé.”

Értelmet adni
A szív hozzáállásáról beszélünk, amely mindent derűs figyelemmel él meg, amely tudja, hogyan legyen teljesen jelen valaki számára anélkül, hogy arra gondolna, mi következik, amely minden pillanatban önmagát adja, mint isteni ajándékot, amelyet teljes mértékben meg kell élni.”

Ápolni a csendet az Úrral való találkozáshoz
A természet tele van a szeretet szavaival, de hogyan halljuk meg őket az állandó zaj, az állandó és szorongó figyelemelterelés vagy a látszat kultusza közepette?” 

Megállítani, lassítani a napi ritmust
Derűsen jelen lenni minden találkozás előtt, legyen az bármilyen kicsi, sokkal több lehetőséget nyit meg a megértésre és a személyes beteljesedésre.”

Támogatást nyújtani, segíteni azoknak, akik szenvednek
Újra érezni kell, hogy szükségünk van egymásra, hogy felelősséggel tartozunk egymásért és a világért, hogy érdemes jónak és becsületesnek lenni.”

Előzetesként jelezzük: decemberre a pápa javasolt imaszándéka középpontjában a hitoktatók, az általuk megvalósuló evangelizáció áll: „Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla”.

1 HOZZÁSZÓLÁS