Tours-i Szent Márton emléknapján szentelik az új iași-i segédpüspököt

0
1183
A iași-i székesegyház (Fotó: Dima Andreea/Ercis.ro)

Amint arról mi is hírt adtunk, Szent Jeromos emléknapján, szeptember 30-án nevezte ki a szentatya a Iaşi-i Egyházmegye segédpüspökévé és Murcona c. püspökévé Petru Sescu bákói plébánost. A püspökké szentelése napjául Petru Sescu Tours-i Szent Máron emléknapját, november 11-ét választotta ki.

Fotó: Ercis.ro

A közelgő jeles napról az egyházmegye főpásztora, Iosif Păuleţ körlevélben tájékoztatta a híveket, és egyben örömét fejezte ki, hogy a szentelendő épp Tours püspökének emléknapját jelölte ki: „Amint tudjuk, Szent Márton a szolgálat és a szeretet ragyogó példáját nyújtotta nekünk, különösképpen a nélkülözőkhöz, szegényekhez és szenvedőkhöz történt odahajlásával. Bízvást hiszem, hogy az új segédpüspökünk abbéli választása, hogy a papi szolgálata teljességét éppen Szent Márton emléknapján kapja meg, a szenvedőket és nélkülözőket, a mi segítségünkre szorulókat fókuszba helyező, igazi szolgálati programot is jelent.” (Ford. a szerk.)
Főpásztori levelében a megyés püspök meghívja egyházmegyéje papjait, a megszentelt élet intézményeiben élőket és a híveket, hogy a szentelést megelőzően, november 3–11. között hordozzák imájukban és testvéri szeretetüket árasszák az új segédpüspökre. Ugyanakkor a püspökszentelésre is invitálja a híveket, szerzeteseket és papokat, felhíva a figyelmet, hogy a hatályos járványügyi rendelkezések betartásával zajlik a liturgia a iaşi-i Szűz Mária Királynő-székesegyházban, illetve a vallásos és a közszolgálati média is közvetíti az ünnepi szentmisét.