Új segédpüspök Iaşi-ban

1
1922

Ferenc pápa 2021. szeptember 30-án kinevezte Petru Sescu bákói plébánost a Iași-i Egyházmegye segédpüspökévé és Murcona címzetes püspökévé.

Petru Sescu 1965. április 3-án született a Neamţ megyei Szabófalván (Săbăoani). Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd 1979-től Romanban a Roman Voda Gimnáziumban tanult. Ezt követően Iaşi-ban a Szent József Római Katolikus Teológiai Intézetben folytatta teológiai tanulmányait, majd II. János Pál pápa 1991. május 26-án szentelte pappá Rómában.
Harminc éves papi működése során számos lelkipásztori feladatot látott el: 1991-1994 között a bákói Szent Miklós plébánia plébánosa, 1994-2004 közöt fegyelmi prefektus a bákói Szent József líceumi szemináriumban, 2004-2010 között egyházmegyei vagyonkezelő a Iaşi-i Római Katolikus Egyházmegyében, 2010-2021 közt plébános a jászvásári Szent Teréz plébánia plébánosa, 2021. szeptember 1-jétől főpásztora a bákói Szent Péter és Pál plébánia plébánosává és kerületi főesperessé nevezte ki.

Nemzetközi továbbképzőkön francia és olasz nyelvtudást szerzett. A biblikus tudományokban elmélyedve Isten Igéje tanulmányozásának szentelte magát, 2001-ben szerkesztésében jelent meg a Bevezetés a Szentírásba című biblikus tanulmánykötet.
Isten áldása kísérje új szolgálatában!

MEGOSZTÁS

1 HOZZÁSZÓLÁS