Szókincsfejlesztés padlórobot segítségével

0
1686
A padlórobotokat játékosan használják fejlesztése. Fotó: Caritas

A Caritas Szent József Rehabilitációs Központjának munkatársai kipróbálják, hogyan működik gyakorlatban a robotikaprojekt keretében kidolgozott Szókincsfejlesztés padlórobot segítségével című módszertani füzetben megfogalmazott metódus.

A Robotasszisztált terápiák a fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztésében című Erasmus+ pályázat céljaötleteket, inspirációkat nyújtani gyógypedagógusoknak, szülőknek arra vonatkozóan, hogyan használhatnak padlórobotot játékosan fejlesztésre. Az innovatív projekt kezdeményezője a budapesti Csodavár Alapítvány, együttműködő partnerei a kassai Talentum Cassoviensis Alapítvány, valamint Szent József Rehabilitációs Központja által a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet.

A projekt megvalósítása terén a legújabb fejlemény, hogy elkészült a Szókincsfejlesztés padlórobot segítségével című módszertani füzet. A Szent József Rehabilitációs Központ projektcsapata által összeállított kiadvány magába foglal egy elméleti bevezető részt, tizenkilenc, padlórobotokkal végezhető gyakorlatot, valamint további ötleteket arra vonatkozóan, hogyan, milyen helyzetekben lehet még használni a robotokat. Minden egyes gyakorlatnál megjelenik, mi a cél, milyen eszközöket használunk, hogyan végezzük el az adott gyakorlatot a gyerekkel. A könnyebb megértést szemléltető képanyag segíti. A kiadvány a szókincsfejlesztés összes lépcsőjét felöleli: a főnevektől kezdve egészen a helyhatározókig, de tartalmazza az igék megtanítását, a színek neveinek, a számneveknek, a többesszámnak az elsajátítását is. A Szókincsfejlesztés padlórobot segítségével című módszertani füzet a projekt jelenleg fejlesztés alatt lévő honlapján díjmentesen elérhető lesz majd, méghozzá több nyelven: magyarul, románul, szlovákul és angolul is. Ilyen módon szakembereknek és szülőknek egyaránt rálátása lesz erre a füzetre, aztán már csak egyéni kreativitásukon, illetve ismereteiken múlik, hogyan használják fel azt a foglalkozások során.

Lényeges, hogy a gyakorlatokat gyerekre adaptálva kell elvégezni, ugyanis a különböző gyerekek eltérő szinteken állhatnak, ami a szókincsüket illeti, vagy a fejlődésben lehetnek sajátosságaik, ami jelentheti azt, hogy ilyen vagy olyan képanyagot használnak, de akár a pálya kiépítése is módosulhat – például inkább további tárgyakat helyeznek el az adott pályán vagy a képekhez tárgyakat társítanak, esetleg labirintust alakítanak ki a pályán, és ezáltal válik motiválóbbá a gyermek számára, hogy a játékban részt vegyen. A foglalkozás ütemezésében is többféle alkalmazása lehet a padlórobotnak: lehet a tanulási folyamatban használt eszköz, de hasznos lehet gyakorlásra, vagy akár jutalomként felajánlani a gyereknek, persze mindebbe szókincsfejlesztési tartalmat is be lehet vinni.

A projekt romániai koordinátora, Gnandt Gábor gyógypedagógus véleménye szerint a módszertani füzetnek a megtervezése és összeállítása szakmailag is nagyon hasznos volt, hiszen arra ösztönözte a szakembereket, hogy végigkövessék egy bizonyos területnek a fejlesztési vonalát, hogy honnan indul el a szókincs fejlesztése, a legegyszerűbb játékoktól egészen a bonyolultakig, folyamatosan adaptálva hozzá az eszköztárat. „Ez a gyakorlatban azáltal válik hasznossá, hogy minden egyes foglalkozásnál, amikor tervezem a gyerekre, milyen játékokat fogok alkalmazni, milyen célom van azon az adott órán, akkor könnyebben megy majd a tervezés. A szakembereknek segít abban, hogy újragondolják azt, ami már akár rutinná is válhatott, és meglehet, vannak olyan területek, amelyeken nem ugyanolyan rutinnal rendelkeznek, akkor pedig ebben gazdagítja őket” – állítja a gyógypedagógus.

A következő időszak fő feladata a projekt weboldalának üzembe helyezése lesz, továbbá egy hangfájlokat tartalmazó robot megalkotása, és nem utolsósorban a szatmárnémeti projektteam által összeállított módszer gyakorlati alkalmazhatóságának tesztelése. A hamarosan induló tesztelés részleteit a nemrégiben Szatmárnémetiben megszervezett partnertalálkozó keretében sikerült az érintett feleknek megbeszélni és előkészíteni. A szatmárnémeti tesztelésben a Szent József Rehabilitációs Központ öt ellátottja és családtagjaik nyújtanak majd segítséget. A decemberben záruló tesztelés eredményeinek kiértékelésére januárban kerül sor.

Palincas Erika