Humanitárius folyosót kérnek a menekültek számára a lengyel püspökök

0
1260
Stanisław Gądecki/Fotó: Vatican News

A lengyel püspöki konferencia elnöke, Stanisław Gądecki poznańi érsek október 4-én, hétfőn felhívást intézett a lengyel hatóságokhoz és egyházakhoz a menekültek és migránsok megsegítése érdekében, a lengyel és a fehérorosz határnál kialakult helyzet miatt.

„Az elmúlt hetek lengyel határmenti eseményeivel, valamint a migránsok és menekültek nemrég ünnepelt 107. világnapjával kapcsolatban számomra megfelelő alkalom nyílik arra, hogy felidézzem a keresztény feladatokat az újonnan érkezőkkel szemben, és megoldásokat keressek a közjó érdekében. Keresztényként azt a meggyőződést kell képviselnünk, hogy az államhatárok védelméhez való jog és kötelesség összeegyeztethető azzal, hogy segítsünk azoknak, akik egyes politikusok geopolitikai játszmáinak áldozataiként a drámai kiúttalanság helyzetébe kerülnek” – fogalmazott a püspöki konferencia elnöke. Úgy fogalmazott: a katolikus egyház emlékeztet arra, hogy Jézus szavai – „Idegen voltam és befogadtatok” (Mt 25,35) – mindenkor és minden történelmi körülmények között érvényesek. Elmondta: a Lengyelországba érkező emberek sorsával szembeni érzékenységnek, valamint a migránsoknak nyújtott orvosi és humanitárius segítségnyújtásnak prioritássá kell válnia mind az állami, mind a nem kormányzati intézmények, köztük az egyházak és vallási közösségek számára. Hozzátette: minden ember elidegeníthetetlen méltósága – tekintet nélkül státuszára, származására vagy vallására – valamint a testvéri szeretet törvénye sürget, hogy segítsünk rajtuk, hiszen a humanitárius érzékenység emberségünk megnyilvánulása.

A lengyel érsek emlékeztetett Ferenc pápa szavaira: „a migránsok és a menekültek nem gyalogok az emberiség sakktábláján, hanem gyermekek, nők és férfiak, akik különböző okokból elhagyják vagy elhagyni kényszerülnek otthonukat, akiknek ugyanaz a jogos vágyuk, hogy többet tudjanak, többet keressenek, de mindenekelőtt, hogy többek legyenek” (Üzenet a migránsok és menekültek 2014-es világnapjára). Stanisław Gądecki úgy véli, a hatóságok kötelessége felderíteni az államhatárok átlépését megkísérlő személyek jelentette potenciális veszélyt, de ez nem jelenti azt, hogy meg is kellene bélyegezni minden menekültet azzal, hogy terrorista”.

Illusztráció: Vatican News

A menekültekért, de magunkért is imádkozzunk

Az érsek megköszönte a Lengyel Karitásznak, az állami szolgálatoknak, a határőrségnek, a lengyel hadseregnek, a helyi közösségeknek, a nem kormányzati szervezeteknek és magánszemélyeknek a rászorulók megsegítését. Hangsúlyozta: a lengyel katolikus egyház kijelenti, hogy kész csatlakozni a lehető legjobb megoldások kereséséhez, ezért kér az érsek engedélyt humanitárius folyosók indítására, amelyek készenlétéről a Lengyel Karitász már 2016 óta nyilatkozott. Ez a, más országokban már bevált mechanizmus lehetővé teszi biztonságos, teljes mértékben ellenőrzött módon, hogy konkrét segítséget nyújtson a háborúk és üldözések áldozatainak. Ugyanígy a menekültek teljesen ellenőrzött áthelyezésének megoldását is kéri a lengyel egyházfő.

„Megköszönve a néhány héttel ezelőtt az afgánoknak nyújtott segítséget, ma minden jóakaratú emberhez fordulok, hogy a szolgálatot és a Lengyelországba érkező külföldieknek nyújtott segítséget úgy kezeljék, mint a felebaráti szeretet gyakorlásának lehetőségét, amely hitünk alappillére. Mindannyian az emberek egymás közötti szolidaritásának előmozdítóivá lehetünk és azzá is kell lennünk a környezetünkben. Arra kérek tehát mindenkit, hogy imádkozzunk a menekültekért és migránsokért, de saját magunkért is, hogy bölcsen, a keresztény testvériség szellemében válaszoljunk erre a kihívásra. Uram, tégy minket békéd eszközévé …!” – fogalmazott Stanisław Gądecki.