Ferenc pápa köszönőlevele

0
2317
A magyar püspökök ajándékát Veres András püspök adta át Ferenc pápának (Vatican Media)

Ferenc pápa Veres András püspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökének címzett levelében köszönetet mondott az MKPK tagjainak is az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust és a látogatását előkészítő munkáért.

A pápa olasz nyelvű levelének magyar fordítását az MKPK nyomán teljes terjedelmében közreadjuk.

Kedves Testvéremnek,
Mons. Veres András
győri püspöknek
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének

Visszatérve az apostoli útról szeretném megköszönni Önnek és a magyar püspököknek azt a gondosságot, amellyel az Eucharisztikus Kongresszust és mindazt, ami látogatásomhoz szükséges volt, előkészítették. Bízom abban, hogy ez a nagy szolgálat, társulva a mindennapi lelkipásztori szolgálattal, bőséges gyümölcsöt fog hozni.

Köszönetemet fejezem ki a papoknak, a szerzeteseknek és a világi hívőknek, akik nagylelkűséggel és odaadással álltak rendelkezésre, és együttműködtek a hosszú előkészítő munka során. Hálám csak nő arra a gondolatra, hogy mindezt nem csak szorgalommal, hanem szívbéli szeretettel is tették, amely azoknak sajátja, akik jó szívvel adakoznak.

Szívemben őrzöm ezért mindnyájatok kedves emlékét, és szívből kérem az Urat, hogy adja meg nektek az apostoli termékenység kegyelmét.

Ezzel a lelkülettel küldöm apostoli áldásomat, és kérem, hogy imáitokban emlékezzetek meg rólam, testvéri közösségben

Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2021. szeptember 18-án

Ferenc pápa

Forrás: MKPK Sajtószolgálat