Harmincéves a Vasárnap hetilap: emberöltőnyi idő telt el születése óta

0
1743
A Vasárnap első lapszámának címoldala. Fotó: Szász István Szilárd


Az idei októberben szerény körülmények között egy nagyon kedves születésnapot ünneplünk. Az ünnepelt nem más, mint a Vasárnap című hetilap, a sokak által kedvelt katolikus családi újság. Dátum szerint 1991. október 6-án, nemzeti gyásznapunkon látta meg a napvilágot Kolozsváron, pontosan 30 éve.

Hajdani főszerkesztőként rövid előszót írtam az első lapszámhoz, amelynek záró mondata így szólt: „Az Úr nevében való elindulás napján egyetlen jókívánságom van: az, hogy lelki gazdagodásunknak sokáig hasznos eszköze lehessen vasárnapról vasárnapra a Vasárnap”.

Emberöltőnek nevezzük azt az időt, amennyi egy-egy nemzedék felnövekedéséhez, kifejlődéséhez és megizmosodásához szükséges, 25-30 év. Hát, éppen ennyi, kereken harmincéves a Vasárnap. Tulajdonképpen valós olvasói igény szülte a lapot, s lett népszerűbb társa az igényesebb színvonalat képviselő, és persze kisebb példányszámban havonta megjelenő katolikus kulturális folyóiratnak, a Keresztény Szónak.

Nem kell bizonygatnom, hogy harminc év után egészen más világ van ma, mint volt hajdanában. Még az egyházba is, annak letagadhatatlan repedésein keresztül, behatolt a Sátán füstje. Valahol azt olvastam, hogy a Sátán legnagyobb hazugsága ma nem az, hogy nincs Isten, hanem az, hogy nincs Sátán. Az elkövetkezendő időkben ezért még inkább, mint eddig, kell számolnunk az egyre nehezebb és egyre rafináltabb kihívásokkal. Már nem elég csupán valamiről beszélni, hanem kell is valami eligazítót mondani, biztos fogódzókat megjelölni, illetve az erősödő világnézeti küzdelemhez megfelelő mennyiségű muníciót kínálni.

Mostani jókívánságom ezért az lenne, amit ugyancsak a maihoz hasonló sorsfordító időben Áron püspök fogalmazott meg: „Az élettől csak annyi kegyre számíthatunk, amennyit tőle makacs kitartással, céltudatos és komoly munkával kikényszeríteni tudunk”. Egy olyan összezavarodott világban élünk ugyanis, amelyben a vallás talán még pótolható lesz ünnepélyességgel s látványos ceremóniákkal, de a hit nem. Nos, a kettő nem ugyanaz.

Isten éltessen újabb 30 évig – Vasárnap!

Jakab Gábor