Sikeres pályázók jutalomtáborozása Nagyváradon

0
1740

Három egyházmegyéből érkezett – csíkszentdomokosi, érsemjéni, kaplonyi és margittai – csapatok és vezetőik, hitoktatóik (a négy legmagasabb pontszámot elért csapat tagjai és az őket felkészítő pedagógusok) részvételével zajlott a Böcskei László nagyváradi püspök felajánlásából született táborozás. A hittan.ro által meghirdetett Úrnapja az egyházközségünk életében című pályázat négy legjobban teljesítő csapata Nagyváradon táborozott augusztus 18–21. között, a fődíjnak számító táborozást Böcskei László váradi püspök ajánlotta fel, ő vendégelte a fiatalokat és kísérőiket a püspöki székhelyen. 

A hittan.ro honlap az iskolai hitoktatás három évtizeddel korábbi újraindítása, illetve a mögöttünk lévő 30 év előtti tisztelgés céljával lett életbe hívva, de az évforduló lejártával funkciója átértékelésre került. Ehhez a járványhelyzet is nagyban hozzájárult, hiszen az otthonoktatás bevezetésével félő volt, hogy a hittanóra, a hitoktatás kérdései nem kapnak elég figyelmet az oktatási folyamat résztvevői részéről. A lelket is komolyan próbára tevő pandémiás időkben pedig amúgy is kiemelten fontosnak látszott ennek az oldalnak az erősítése.

Internetes tanúságtétel

Ilyen meggondolásból és a közelgő eucharisztikus kongresszushoz kapcsolódva született a hittan.ro szerkesztőinek gondolata, hogy pályázatokat írjon ki a különböző korosztályú hittanosok részére. Az ötlet jónak bizonyult, hiszen gyermekeink – hitoktatóik buzdítása, irányítása mellett – valóban megmozdultak és építő kutatómunkához láttak, a hittan.ro internetes felületei pedig kiváló lehetőségnek mutatkoztak a pályamunkák népszerűsítésére. A pályázók ilyen módon sokak számára váltak tanúságtevőkké. Jól látszott, hogy a pályázások, az internetes megjelenések új lehetőséget – és talán azt sem túlzás állítani, hogy új lendületet – ad(hat)nak a mai kor gyermekei vallásos nevelésének. Az eucharisztiával kapcsolatos első két pályázat után így egy következő is meghirdetésre került, ezennel viszont már nem egyéni, hanem csoportos pályázási lehetőséget kínálva az érdeklődőknek. Ez a pályázati kiírás is az Oltáriszentséget helyezte középpontba, de ezennel az Úrnapjához, az egyházközség úrnapi szokásaihoz kapcsolva. Kiemelt cél volt, hogy a hét részfeladatból álló pályamunka elkészítése során a pályázók feltárják egyházközségük vallásos hagyományait, aktívan kapcsolódnak az aktuális ünnep előkészítésébe, lebonyolításába és lelkileg hangolódnak a szentségi Jézussal való személyes találkozásra.

Az Úrnapja az egyházközségünk életében című pályázatra benevezett 15 öttagú csapat mindegyike valamilyen díjban és értékes ajándékcsomagban részesült. A résztvevők megerősítése, bátorítása céljával a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága adományozott különdíjat (a gyergyóditrói csapat részére), a Magyar Kurír (a csíkszeredai csapat részére), az Új Ember (a lövétei csapat részére), az Életünk folyóirat (a kárásztelki csapat részére), a Verbum Kiadó (a csíkdánfalvi csapat részére), az Erdélyi Mária Rádió (két nagyváradi csapat részére), a szatmári püspökség (két torjai csapat részére), a temesvári püspökség (a harmadik torjai csapat részére) és a hittan.ro (a bodonosi szlovák csapat részére) osztott különdíjakat. A fődíj Böcskei László nagyváradi megyés püspök felajánlásából született és egy nagyváradi táborozást takart a négy legmagasabb pontszámot elért csapat tagjai és az őket felkészítő pedagógusok számára. A tábor augusztus 18–21. között zajlott a három egyházmegyéből érkezett – csíkszentdomokosi, érsemjéni, kaplonyi és margittai – csapatok és vezetőik: Kalamár Mária, Kovács Szilvia, Kind Csilla és Nyirő Szabolcs hitoktatók részvételével.

Élményszerű ismerkedés a nagy példaképekkel

A tábort igényes és minden részletre kiterjedő szervezőmunka előzte meg a meghívó, vendéglátó Böcskei László nagyváradi megyés püspök, a hittan.ro szerkesztősége (Benedek Ramóna, Csiki Amanda, Dezső Renáta és Ozsváth Judit), valamint a püspökségi munkatársak, kiemelten Vakon Zsolt püspöki titkár, Perei Benita és Karetka Anett segítők részéről. A táborozók voltak az első lakói a közelmúltban átadott, igényesen felszerelt váradi zarándokközpontnak, de a vendéglátó nyitottsága, szeretete jóvoltából a fiatalok a püspöki székhely minden épületében otthon érezhették magukat.

A táborprogram összeállításánál kiemelt szempont volt a Nagyvárad történetéhez kötődő, kiemelkedő egyházi személyiségek szellemiségének, lelkiségének, illetve a püspöki székhely legnevezetesebb intézményeinek megismertetése a résztvevőkkel, valamint az államalapítás ünnepén Szentjobbra, a Szent István király jobbját évszázadokon át őrző településre vezető zarándoklaton és a helyi ünnepi szentmisén való részvétel biztosítása részükre. Látni- és tanulnivaló sok volt, de az ismeretközpontúságot a szervezők úgy próbálták ellensúlyozni – különösen a Gyergyóból érkezett, frissen hitoktatói diplomát szerzett Csiki Amanda és Dezső Renáta –, hogy a bemutatókhoz élményszerű játékokat, dráma- és múzeumpedagógiai elemeket kapcsoltak.

Az érkezés estéjén Böcskei László megyés püspök a püspöki palota kertjében köszöntötte a résztvevőket, majd körükben maradt az ismerkedő, összerázó programokra is. Az első esti városnéző sétán Pék Sándor, a nagyvárad-újvárosi Szent László-templom esperes-plébánosa volt a kalauz, aki a gyönyörű szecessziós épületek világába nyújtott betekintést, majd a Váradhoz is kötődő Ady Endréhez vitt közelebb. Az első esti imát a várost kettészelő csillogó felületű Sebes Körös partján mondták/énekelték el a gyermekek.

Az első teljes napi program a reggeli kocogás, étkezés és Franz Kett pedagógiai elemekkel tartott meditáció után a nagyváradi várban, Szent László feltételezett sírja közelében folytatódott Pék Sándor vezetésével. László király töretlen hite hangsúlyozódott itt és a Szent László-templomi látogatás alkalmával is. Az övéhez hasonló hitről tettek tanúságot azok az emberek is, akik 1964-ben élő lánccal, imádkozva védték meg templomukat a kommunista rombolással szemben.

A megindító eseményre a templom előtt gyertyát gyújtva és virágokat elhelyezve emlékeztek a fiatalok. Ezután a püspöki székesegyház, majd a palotában berendezett egyházművészeti kiállítás megtekintése következett Lakatos Attila történész és Böcskei püspök vezetésével. Délután Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát templomát tekintették meg a táborlakók, majd a nagyon várt strandolással folytatódott a program. Fürdés után a püspök mindnyájukat pizzavacsorára hívta a város fölötti, egykori Kálvária-dombon lévő Gomba vendéglőbe. Az esti ima ismét szabadtéri volt, ehhez – a közben leereszekedett sötétségben – gyertyák és a város fényei biztosítottak hangulatvilágítást.

Egészen közel az államalapítóhoz

Augusztus 20-án buszos zarándoklatra indultak a főpásztor és Szabó Ervin nagyvárad-olaszi plébános vezetésével. Az egykoron Szent István jobbját őrző Szentjobb településen a Böcskei László püspök által celebrált szentmisén a táborlakók kiváltságos helyzetet élveztek: közülük négyen a szent király karereklyéjét vihették (felváltva), a többiek pedig, tanáraikkal és a szervezőkkel együtt, a templomi bevonulásnál és a körmeneten is az ereklye előtt haladhattak.

A szentjobbi szeretetvendégség után a közelben lévő Hegyközszentimre emlékhelyeinek meglátogatása következett, ismét csak élményszerű foglalkozásokkal, majd Váradra visszatérve az egyházi patikamúzeum megtekintésére és azon belül – a gyógyszerészhallgató Karekta Anett jóvoltából – gyógykenőcs korabeli patikai eszközökkel való elkészítésének megszemlélésére nyílott lehetőség.

A második teljes nap a Karetka Áron püspökségi kertész által tartott palotakerti kalauzolással és növényismertetővel, majd – Böcskei László püspök meghívásának eleget téve – zenés kerti agapéval zárult. Az elutazás reggelén Vakon Zsolt püspöki titkár, az általa a székesegyházban bemutatott szentmisében értékes gondolatokkal tarisznyálta fel a sok-sok élménnyel és hálás szívvel távozó táborlakókat.

A hittan.ro szerkesztői minden eseményről képes összeállítást készítettek, ezek, illetve a három egyházmegyét képviselő gyerekek Böcskei László püspökkel készített interjúja megtekinthető a hittan.ro internetes felületein.

Ozsváth Judit