Megáldották a szatmári székesegyházat

0
1793

A történelem során a nagy székesegyházak és katedrálisok az egyházmegye hívő közösségének kitartó és türelmes munkájának eredményeként jöhettek létre, így az 1837-ben Hám János püspök által felszentelt székesegyház is a helyiek hitének és áldozatkészségének tanúja, és nem csak Szatmárnémeti legelső monumentális épülete, amely a mai napig betölti templomi tisztségét, de pompájával ma is hozzájárul a város arculatának szebbétételéhez.

A szentmise előtt Schönberger Jenő püspök ünnepélyesen köszöntötte a jelen lévő egyházi méltóságokat, valamint helyi és anyaországi politikusokat, majd Hankovszky Ferenc püspöki helynök és Koncz Andrea projektmenedzser ismertették a szatmárnémeti római katolikus székesegyház felújításának fontosabb mérföldköveit.

Az Európai Unió Regionális Operatív Programja keretében 2016 novemberében leadott pályázat célja a székesegyház művészeti értékeinek hosszú távú megőrzése, a régi városközpont környezetének javítása, valamint az odalátogató turisták és zarándokok számának növelése. A 14 millió lej összértékű beruházást az Európai Unió Regionális Operatív Programja mellett a Román Kormány és a Magyar Kormány is támogatta.

A munkálatok során az épület külső és belső felújításon esett át: a régi bádogtető helyére mintegy 2500 négyzetméter rezet dolgoztak be, megújult a teljes homlokzat, valamint restaurálták a kő- és fémelemeket. A templom padjait felújították, eltávolították a cementalapú vakolatot, és salétromtalanították a falakat. A szentély kivételével megújult a templom padlóburkolata is, és korszerűsítették a fűtésrendszert. A templom udvarát újrarendezték, ahol új hőközpontot és mosdóhelyiséget alakítottak ki.

Az ünnepi szentmise elején Schönberger Jenő püspök a frissen megáldott szenteltvízzel áldotta meg a felújított főtemplomot, ezáltal Isten oltalmába és a szent cselekmények szolgálatába ajánlotta azt. Szentbeszédében emlékeztette a jelenlévőket: az ünneplés nem a holt köveknek szól, és nem is egy történelmi eseményre való emlékezés. A mai ünnep Isten állandó jelenlétének és az eleven Isten-ember kapcsolatnak az ünnepe. Olyan kegyelmi ajándék, amelyben a hívő ember felfedezheti az egyház anyai misztériumát.

Minden templomban kiemelt helyet foglal el a keresztelőkút, amelyből mint az anyaölből születik meg a keresztény nép, és valahányszor csecsemő- vagy felnőttkeresztség történik, erősödik a közösség összetartozása, mert mindannyian ugyanannak az Isteni kútnak a tiszta méhéből születtek újjá. Az egyház mint jó édesanya ezen a helyen táplálja gyermekeit az ige és az Eucharisztia asztaláról, hiszen a püspöki székesegyházak mint a keresztény hit bástyái az egyházmegyék templomainak legfőbb templomai és a tiszta evangélium őrei.

Jenő püspök hangsúlyozta, hogy minden keresztény közösség feladata, hogy templomot építsen, de ne csak kőből, hanem olyan lelki templomot, amely élő emberek közössége, akik között ott lakik az Isten. „Mindnyájunk örök feladata szeretni a templomot és szeretni egymást. Akkor Isten szívesen lakik közöttünk és áldása mindig ott lesz templomainkon és rajtunk is” – zárta elmélkedését a főpásztor.

A szentmisét követően sor került a meghívott vendégek ünnepi beszédeire.

Elsőként Miguel Maury Buendía, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa szólalt fel, és elmondta, nagy örömmel fogadta el Jenő püspök meghívását, hogy Ferenc pápa jókívánságait tolmácsolhassa az egybegyűlteknek. Kiemelte, hogy a katedrálisok mindig a helyi egyházak látható jelei, ahol az Istennek tetsző áldozatot bemutatják a világegyházzal való teljes közösségben.

Aurel Perca bukaresti érsek-metropolita elsősorban örömét fejezte ki, hogy részt vehetett azon az eseményen, amelyen megáldották az új, ünnepi ruhába öltöztetett székesegyházat, majd a Romániai Püspök Kari Konferencia jókívánságait tolmácsolva gratulált a helyi főpásztornak, aki gondoskodott arról, hogy a székesegyház ilyen széppé válhatott. Kiemelte, hogy ez a székesegyház is akkor a legszebb, amikor az élő kövek is összegyűlnek, hogy dicsőítsék az Istent, majd a zsoltáros szavával zárta a gondolatait: „Egy dolgot kérek az Istentől, hogy az ő házában lakhassam életem minden napján.” (vö. Zsolt 27,4).

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese egyházmegyénk fővédőszentjére, a tegnap ünnepelt Szent István király életpéldájára irányította az ünneplő hívek figyelmét.

Románia miniszterelnök-helyettese, Kelemen Hunor elmondta, hogy egy új templom építése vagy egy régi templom felújítása mindig különleges esemény, amely az egyik legjobb üzenetet hordozza a mai világban, amikor a keresztény kultúrát és annak gyökereit megkérdőjelezik, relativizálják, vagy akár eltörlésre javasolják, helyére pedig az „élj a mának” jelszót helyezik. De azok a társadalmak, amelyek lemondtak a szent időről a teljes profán idő javára, előbb-utóbb megtagadják múltjukat.

Az ünnepi szentmisén részt vett Cseke Attila fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter is, aki köszöntőjét a gyökerek, értékek és jövő hármasára építette. A székesegyház felújításának ünnepe megmutatja, hogy hogyan lehet a múltból építkezve, megerősíteni a gyökereinket és felmutatva a közösség értékeit, már most építeni a jövőnket.

Pataki Csaba, a Szatmári Megyei Tanács elnöke beszédében külön köszöntetet mondott Schönberger Jenő püspöknek, aki a székesegyház felújításával átmentette Hám János építő szellemiségét, és pezsgéssel töltötte meg a száraz, hideg és szép köveket, melyek így már az életet sugározzák valamennyi itt élő ember számára.

Dr. Kereskényi Gábor polgármester köszöntőjében emlékeztetett mindenkit, hogy a mai ünnepen a múlt, a jelen és a jövő találkozik. Szatmárnémeti 184 éves múltja és az elkövetkező, remélhetőleg több száz év. A római katolikus egyház mindig is építője volt a városnak, és ez így van ma is, amikor egy történelmi épület felújításával az egyház ismét példát mutat. Az új ideológiai irányzatokkal ellentétben, még vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy a keresztény értékekre alapozott Európa a jövőnk, ahol egyház és közösség összetart és közösen hirdetik általános és örök érvényű értékeiket.

Az ünneplés végén a szatmári püspök köszönetet mondott a felszólalók bátorító és kedves szavaiért, megköszönte a székesegyház felújításában nyújtott anyagi támogatást, munkát és imát, és ismételten köszönetét fejezte ki azok számára is, akik a szentmise és az ünnepség megszervezésében segítette.

MEGOSZTÁS