Elhunyt Henryk Hoser lengyel érsek, medzsugorjei apostoli vizitátor

0
1445

Augusztus 13-án pénteken egy varsói kórházban, 78 éves korában elhunyt Henryk Hoser lengyel érsek, akit Ferenc pápa apostoli vizitátorként küldött Medzsugorjéba, hogy a plébánia közösségének és a zarándokoknak lelki segítséget nyújtson, anélkül, hogy a Mária-jelenések hitelességének vizsgálatába belekapcsolódna.

2018-ban Ferenc pápa bízta meg azzal a feladattal, hogy „stabil és állandó módon kísérje Medzsugorjéban a bosznia-hercegovinai kisváros plébániai életét és segítse azokat a híveket, akik zarándokként érkeznek oda, mert a hely különös figyelmet igényel”. Hoser érsek maga így értelmezte a küldetését: „Misszióm annak a jele, hogy Ferenc pápa odafigyel a zarándokokra. A pápa oda küld, ahová az emberek azért mennek, hogy az üdvösség fényét keressék. Medjugorjéba a világ minden tájáról érkeznek zarándokok, hogy találkozzanak Istennel, találkozzanak Krisztussal és hogy találkozzunk az ő Anyjával. Ez a máriás út a legbiztosabb, mert Jézushoz vezeti a híveket.

Medzsugorje középpontjában a szentmise és az Oltáriszentség imádása áll, amihez kapcsolódik a nagyon nagyszámú szentgyónás a kiengesztelődés szentségével. A medzsugorjei út igazán krisztocentrikus, mert Jézus Krisztus áll a tisztelet középpontjában. Medzsugorje a Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja és az egyház anyja közbenjárására felkínálja a zarándokoknak az isteni kegyelem idejét és terét. A medzsugorjei Szűzanyát Kraljica Mira, a Béke Királynője névvel tisztelik itt, mely megszólítás jól ismert a lorétói litániából. Erre a békére pedig nagy szüksége van a mai világnak” – szólt küldetéséről Henryk Hoser lengyel érsek.

Henryk Hoser 1942. november 27-én született Varsóban, ahol orvosi tanulmányokat folytatott, majd végzett orvosként 1969-ben csatlakozott a pallottinusok szerzetesi közösségéhez. 1974-ben szentelték pappá, ezt követően elöljárói Ruandába küldték missziós munkára, ahol 1995-ig maradt. Ebben az időszakban Kigaliban megalapította az Orvosi-Szociális Központot, amelyet 17 éven át vezetett. Emellett létrehozott egy Családoktatási Központot (Action Familiale). Néhány évig a ruandai püspöki konferencia egészségügyi és családi bizottsága titkáraként is működött. Sokoldalú tevékenységére jellemző, hogy az orvosi központok társulatának elnökeként felügyelte az AIDS járványügyi megfigyelőközpontját és egy pszichológiai segítségnyújtási programot. 1994-ben a „család és a fejlődés szakértőjévé” nevezték ki a rendkívüli Afrika szinóduson. Ugyancsak 1994-ben, a ruandai apostoli nuncius távollétében, kinevezték az ország apostoli vizitátorává, mely tisztséget több mint két évig töltötte be.

Henryk Hosert 1996 és 2003 között a palottinus rend regionális elöljárójává választották. II. János Pál pápa péteri szolgálata utolsó évében, 2005-ben érsekké nevezte ki Hose és a Népek Evangelizációja Kongregációjának helyettes titkárává és a Pápai Missziós Társaságok elnökévé tette. 2008-ban XVI. Benedek pápa a Varsó-prágai egyházmegye érsekévé nevezte ki, majd Ferenc pápa 2017 februárjában a Szentszék különleges megbízottjaként Medzsugorjéba küldte. 75 éves korában, 2017 decemberében lett nyugalmazott érsek, míg végül Ferenc pápa 2018. május 31-én meghatározatlan időre és ad nutum Sanctae Sedis -nek kinevezte a medzsugorjei plébánia különleges apostoli vizitátorává.

Vértesaljai László, Vatican News

MEGOSZTÁS