Mária Magdolna-tábor Gyimesközéplokon

0
2464

A gyimesközéploki plébánián immár másodjára szerveztek a templom védőszentjéről elnevezett bejárós tábort. A rendezvény Málnási Demeter plébános és Tankó Molnár Emőke pasztorálasszisztens szervezőmunkája nyomán valósult meg. Az alábbiakban Málnási Demeter és Czirják Ottó összeállítását olvashatják. A fényképeket Kajtár Zsolt László és Tankó Csongor készítette.

A résztvevők számára július 19-25. között a színes és gazdag programok minden nap délelőtt 10 órától kezdődtek és délután 5 órakor fejeződtek be. Jó érzés volt látni a boldog és felszabadult gyermeksereget, akik minden nap nagy lelkesedéssel és örömmel vettek részt programjainkon. A tábor ideje alatt elkészítettük az idei zászlónkat, ami mutatja, hogy mi volt az egyes napok témája.

A táborban a hét folyamán a legalacsonyabb létszám a 203 fő volt, a legmagasabb pedig 294. A résztvevők többsége a plébániához tartozók közül került ki, de voltak a környező településekről is, illetve Magyarországról, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről is, akik erre az időre hazajöttek a nagyszülőkhöz, és így bekapcsolódtak a tábor életébe.

Hétfőn délelőtt Kovács Alpár Rómában II. évet végzett kispap a római élményeit és papi hivatásának történetét mesélte el. Kedd délelőtt Kiss Szilárd I. évet végzett kispap Szent József életét mutatta be a táborozóknak interaktív formában. Szerdán délelőtt Czirják Ottó IV. évet végzett kispap az Oltáriszentségről és a NEK-ről beszélt szintén interaktív formában.

Csütörtökön tartottuk az egyházközség búcsúünnepét, amelyen a táborozók népviseletbe öltözve, ünnepélyesen vonultak fel a szabadtéri oltárhoz és vettek részt a szentmisén. Akik voltak elsőáldozók, azok előző nap és a búcsús ünnep délelőttjén elvégezték a szentgyónásukat.

Az ünnepi szentmisét főegyházmegyénk újmisései mutatták be, László Zsolt volt a szentmise főcelebránsa és Olasz Béla volt a szónok. A szentmise végén a jelenlévőket újmisés áldásban részesítették.

Péntek délelőtt Hosszu Norbert Lajos IV. évet végzett kispap a Szent Családról tartott rövid interaktív előadást. Szombaton délelőtt Nagy Ferenc IV. évet végzett kispap és Bíró Károly diakónus a hivatásról beszéltek.  

A kispapok által tartott előadások jó alkalmak voltak arra, hogy egy-egy témát a gyermekek jobban megismerjenek, valamint kérdéseiket szabadon feltehessék.

Hétfőn, kedden, valamint szerdán a mikóújfalusi ifjúsági szervezet, az IKÚ (Ifjúsági Klub Újfaluért) 12 fős tagja, élén Demeter Norbert vezetővel voltak a tábor vendégei, akik különféle játékokkal tették színesebbé a táborozók napjait. Mindhárom napnak külön játéksorozata volt, amelyek során a gyermekek felszabadultak és jó élményekkel gazdagodtak.

Pénteken és szombaton Molnár Magdolna egészségügyi asszisztens, máltais vezetett elsősegélynyújtásos programot, melyet fontosnak tartottunk azért, hogy fiataljaink idejében megtanulják, mi a teendő egy sérülés, baleset esetén.  Ezzel párhuzamosan Gábor Bernadett, a Caritas-szervezet részéről vezetett műhelymunkát, szintén pénteken és szombaton.

A nap folytatásaként a Gyimesközéploki Ifjúsági Csoport, a KICS tagjai vezettek kézműves foglalkozásokat, táncot, valamint focit Tankó-Molnár Emőke plébániai pasztorálasszisztens segítségével. Pénteken és szombaton ugyancsak műhelymunkát vezetett Lengyelfi Emőke, Vaszi Emőke és Berszán Tünde, melynek keretében a hagyományőrzésre fektettünk hangsúlyt, mert fontos, hogy a gyermekek szeressék, őrizzék és továbbadják hagyományainkat, értékeinket.

Szombaton hagyományőrző napot tartottunk. Segítségünkre voltak: Varga Zsuzsanna néptáncoktató és a Virics banda, André Csaba néptáncoktató, Didics Norbert néptáncoktató, Halmágyi Csaba bútorfestő mester. 

A napi finom ebédeket készítette a plébánia szakácsnője, Vaszi Piroska néni.

Vasárnap déli 12 órától vette kezdetét a tábort záró ünnepélyes szentmise, melyben hálát adtunk az Istennek, imádkoztunk támogatóinkért, hogy újra megszervezésre kerülhetett plébániai táborunk. Egyházközösségünkben ezen a nap az idősekre, a nagyszülőkre került a fókusz, őket is köszöntöttük, többek közt a táborozó gyermekek egy része rövid műsorral örvendeztette meg őket. A szentmise és az idősek köszöntése után a gyermekek lelkileg-testileg feltöltődve, élményekkel eltelve tértek haza, kifejezve óhajukat, hogy a jövőben is kerüljön megrendezésre a tábor.

A tábor fő támogatói: a helyi plébánia, a gyimesközéploki pékség, ahonnan minden nap 250 db kiflit és 20 db kenyeret kaptunk. Nagy-nagy köszönet illeti ezért a segítségért Bilibók Elena főnök asszonyt; továbbá az egyházközség híveit, akik sajtot, túrót, vajat, szalonnát, tojást, gyümölcsöt, süteményt hoztak; a mikóújfalusi IKÚ csapatát a sok-sok játékért, amelyekkel a tábort gazdagították, illetve a sok-sok ajándékért, amelyet a gyermekeknek hoztak.  Ugyancsak nagy-nagy köszönet illeti a helyi önkénteseinket, akik a különféle műhelymunkákat vezették pénteken és szombaton; a gyulafehérvári kispapokat a jelenlétükért és a műhelymunkánk vezetéséért, valamint a Középloki Ifjúsági Csoport – KICS tagjait az önzetlen segítségért.

MEGOSZTÁS