Megválasztották a Kisebb Testvérek Rendje legfőbb elöljáróját

0
2766
A ferencesek új általános elöljárója Massimo Fusarelli OFM

„Újítsuk meg jövőképünket. Öleljük át a jövőnket. Kelj fel alvó … és Krisztus rád ragyog! (Ef 5,14)”

Amint már hírt adtunk, július 3. és 18. között Rómában, a Kapucinus Ferences Testvérek Brindisi Szent Lőrinc Nemzetközi Kollégiumában tartják a Kisebb Testvérek általános nagykáptalanját. Július 13-án, kedden a 9 órakor kezdődött szentmise után, amelyet João Braz de Aviz bíboros mutatott be, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja prefektusa — aki a szentatya képviselője a káptalanon – jelenlétében kezdődött a választás, amelyen a Kisebb Testvérek Rendje 121. miniszter generálisát, általános elöljáróját választották meg. A nagykáptalanon három magyar testvér vesz részt: Urbán Erik OFM, a Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartomány tartományfőnöke, Magyarországról Berhidai Piusz OFM, a Magyarok Nagyasszonya Rendtartomány tartományfőnöke és Piatrik Pió OFM.

Az új miniszter generális fr. Massimo Fusarelli OFM

1963. március 30-án született Rómában, 1982. július 28-án öltötte magára Szent Ferenc habitusát, 1983. július 30-án tett ideiglenes fogadalmat; 1989. január 8-án tett ünnepélyes fogadalmat. 1989. szeptember 30-án pappá szentelték. A római Antonianumban elvégzett teológiai kurzus után a római Augustinianumon patrisztikából szerzett licenciátust.

Provinciai definitor – tanácsadó volt – a rendtartomány hivatásgondozója, majd a folyamatos képzés felelőse, többször házfőnök volt. 2003-2009 között a rendi központban a Képzési és Tanulmányi Titkárság vezetője. A nápolyi rendtartomány, majd az észak-olaszországi tartományok egyesülési folyamatának kísérője és vizitátora. 2020-ban a Kisebb Testvérek Rendje Szent Bonaventúra Rendtartománya tartományfőnökévé választották.

A következő napokban a nagykáptalan megválasztja a miniszter generális helyettesét és a központi tanácsadókat, a definitor generálisokat – tájékoztatta honlapunkat Urbán Erik OFM.

Uram, soha nem fáradsz bele, hogy beragyogd gyermekeidet (Ef 3,9), hogy eláraszd őket jóval és békével. Ébressz bennünk örömteli lelkesedést, hogy a világosság gyermekeiként járjunk (vö. Jn 12,36), és fényességed sugarát ragyogtassuk fel a földön (Apcsel 18,1). Ó, Uram, ragyogó fény (Mt 17,2-3), az emberek világossága, aki a sötétségben világítasz (vö. Jn 1,5) vezesd lépteinket a szeretet útján (2 Jn 1,6). Beszélj hozzánk útközben, magyarázd el újra az Írásokat, tedd lángolóvá szívünk (vö. Lk 24,13ff), hogy alkalmassá váljunk életünk példájával a te szavaid hirdetésére (Celánói Első életrajz, XV. fejezet, 37.).