A név kötelez: Szent László

0
1495

Farkas László szentkeresztbányai plébános gyergyócsomafalvi származású, teológiai tanulmányait 1995-2002 közt Gyulafehérváron végezte, ott szentelték pappá 2002. június 23-án. Első szolgálati helye Barót, majd 2005-től Brassó, 2008-tól Vajdahunyad következett. 2012-től 2015-ig Gyulafehérváron a gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspökről elnevezett kántoriskola zenetanára volt és kudzsíri plébános, ezt követően az iskola lelkiigazgatója 2015-től 2018-ig. Mivel nevét a június 27-én ünnepelt Szent László király nyomán kapta, ezen az ünnepen őt kérdeztük, hogyan határozta meg keresztneve az életét, miben igyekszik védőszentjét követni. Ugyanakkor a két nap múlva, június 29-én ünnepelt apostolfejedelmek egyikének, Szent Péternek a nevét választotta bérmálkozáskor védőszentjének, így egyben Péter és Pál ünnepét is előlegezzük ezalkalommal.

Születésemkor a László nevet adták nekem gondviselésszerűen. Szüleim nem voltak felkészülve fiúnévvel, ugyanis két bátyám után leányt vártak. Aztán a kedves nővér ajánlotta a László nevet, így lettem László. Gyermekkoromban Lacikának becéztek, még most is sokan így neveznek, és tetszik is ez a név, akár így, akár a teljes változatában.

Hatalmat, dicsőséget jelent a szláv eredetű név. Ilyen volt Szent László király: hatalmas, dicsőséges. De ő tudta, hogy a hatalom a szolgálatban van, ahogy azt Jézustól megtanulta. Jámbor volt, segítőkész, kegyes és igazságos. Olyan erények ezek, amelyeket én is szeretnék megvalósítani az én életemben.

Bérmanévként a Péter nevet választottam. Tetszett Péter apostolnak az élete. Egyszerű halászember, olykor felbőszülő valaki, de ugyanakkor tanúságot is tud tenni szeretetéről az Úr Jézus iránt: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek (Jn 21, 17). Ahogyan Péter apostolt is, úgy engem is elhívott Isten, hogy fogadott gyermeke legyek, s a szívem az övé legyen.

A János nevet is szeretem, egyrészt Szent János apostol mint szeretett tanítvány van jelen az Úr Jézus életében (én is sokszor megélem ezt a szeretettséget), másrészt Bosco Szent János, az ifjúság védőszentje is kedvenc szentjeim közé tartozik, ahogyan ő a fiatalokkal, a gyermekekkel bánt, ahogyan nevelte őket, ahogyan próbálta a megelőzés módszerével az erényes életre nevelni a fiatalokat, nagyon tetszik nekem. Két ereklyét is őrzök tőle.

Ők vezetnek életutamon. Kérem is a közbenjárásukat, hogy életem útján eligazodjam.