Egy hosszútávú együttműködés kezdete

Pre-szemináriumi találkozó Gyulafehérváron

2
1309
Fotók: seminarium.ro

A romániai magyar nyelvű egyházmegyék katolikus iskoláinak lelki igazgatói és a gyulafehérvári papi szeminárium elöljárói tanácskoztak hivatásgondozás témájában május 17-18. között. Az első Pre-Szemináriumi Találkozónak a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet adott otthont. A kétnapos program egy hosszú távú együttműködés első lépése volt, amelynek során a jelenlévők irányelveket, konkrét javaslatokat és programterveket dolgoztak ki. Az esemény részleteiről, a konkrét programokról a seminarium.ro oldal számolt be.

A találkozón a beszélgetések során fény derült arra, hogy a hivatásébresztés szempontjából fontos a papok jelenlétét növelni az oktatási intézményekben, ezek közül is legalább a katolikus iskolákban. Ebből a megfontolásból a spirituálisok az elkövetkezendőkben még inkább be fogják vonni a papokat az iskolai életbe különböző foglalkozások révén. Ugyanígy a gyakorlati-pasztorális évet töltő kispapokat is szeretnék bevonni a közös munkába, hogy ők is rendszeresen látogassák az iskolákat, főként a katolikus tanintézményeket minden olyan helyen, ahol erre lehetőség van.

Tervek a következő tanévre

A következő tanévtől kezdődően új programok révén is szeretnék folytatni a közös munkát, így ősztől imaláncba fogják össze a diákokat és a kispapokat, akik kölcsönösen imádkoznak majd egymásért egy-egy életszakasz lezárulásáig. Szintén őszi programként szervezik meg a nyílt kapuk napját a szemináriumban, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a szeminárium mindennapjaiba, a kispapok életébe.

A tanácskozáson résztvevők ugyanakkor fontosnak tartják, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt továbbra is a diákok a diakónus- és papszentelésen, valamint a gyulafehérvári székesegyházi búcsún, ahol tevékenyen bekapcsolódhatnak a szentmise liturgiájába.

A találkozónak logója is született, amely a P – Sz – T-betűk vizuális megjelenítése révén hordoz üzenetet. A P-betű egy fület ábrázol, amely kifejezi, hogy a legfontosabb a hivatásgondozás terén, hogy minél több fiatal meghallja Isten hívó szavát. Az S(z)-betű egy szív közepében van megjelenítve, amely hangsúlyozza, hogy a hívó szót a szívbe kell befogadni, oda bezárva tudja kifejteni kegyelmi hatását Jézus szentséges szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve oltalma alatt. A T-betű a kereszt, így a három betű együttesen egy futó embert jelenít meg, aki egy kitűzött cél felé halad, (vatikáni) sárga színben kifejezve, hogy az egyházi szolgálat a cél, vagy ahogyan Szent Pál apostol a filippiekhez írt levelében fogalmaz: „Futok a kitűzött cél felé” (Fil 3,14). A logót egy barna sáv, a földkerekség zárja, amely az „Úr szőlőskertje”, az üdvösségtörténet, így a papi tevékenység színtere is.

A találkozónak emléktrikója is készült a logóval díszítve, amelyet a szeminárium elöljárói ünnepélyesen adtak át Kovács Gergely érseknek, megköszönve támogatását és nyitottságát a találkozó iránt.

A találkozó résztvevői folytatják az együttműködést, így októberben az online térben, jövő év májusában pedig Gyergyószentmiklóson találkoznak.

Forrás: seminarium.ro

2 HOZZÁSZÓLÁSOK

  1. […] A májusban elkezdődött Pre-Szemináriumi Talákozó (PSZT) nevet viselő hosszútávú, egyházmegyéket átfogó projekt keretében a székesegyház Szent Mihály-napi búcsújára Gyulafehérvárra zarándokolt ministránsok között volt az a 14 középiskolás fiatal is, akikben érlelődik a papi hivatás gondolata. Közülük hárman osztják meg benyomásaikat az olvasókkal. […]