Pünkösdi ajándék (3) – Jó tanács Lelke

0
1878

A jó tanács az az ajándék, amellyel a Szentlélek képessé tesz, hogy a sugallatokat felismerni és követni tudjuk. Hozzá igazodjunk és ne saját elképzeléseinkhez. Az egyszerű ember tanácsra, útmutatásra vár, hogy jobban tudjon alkalmazkodni aktuális életkörülményeihez. Mindenkiben megvan ez az ajándék, aki a lelki úton halad. Amikor nyitottan befogadjuk és vendégül látjuk szívünkben a Szentlelket, azonnal érzékennyé tesz bennünket hangja iránt, és Isten szíve szerint irányítja gondolatainkat, érzelmeinket és szándékainkat. Megújulást hoz életünkben.

A jó tanács Lelkének ajándéka lehetővé teszi, hogy világosan lássuk Isten akaratát. Kérjük: „Add, hogy meglássuk mindenben és kövessük Isten akaratát!” Isten akarata minden keresztény ember számára szentté válás útja. Szent Jeromos szerint „Minél tökéletesebben egyesül akaratunk Isten akaratával, annál tökéletesebbek vagyunk!”

A jó tanács megóv az elhamarkodott, könnyelmű, vakmerő cselekedetektől. A tanács ajándéka rugalmas, és mentes az automatikus beidegződésektől. Megmutatja, hogyan alkalmazkodjunk szokatlan vagy átalakulóban lévő körülményekhez, hogy teljes mértékben Istenre bízzuk magunkat a nehézségek, kudarcok között.

Az imával helyet készítünk a Szentléleknek, hogy jöjjön el és segítsen bennünket abban a pillanatban, adjon tanácsot, hogy mit tegyünk. Ahhoz, hogy egyre érzékenyebben tudjunk fi – gyelni rá, igyekeznünk kell megőrizni magunkban a belső csendet.

A csend nem üresség, hanem békesség, Isten jelenlétére irányuló fi gyelem. Jó megkérdezni az Úrtól: Mi a te akaratod? Ezáltal megérlelődik bennünk egy mély, szinte velünk született összhang a Szentlélekben, és megtapasztaljuk, mennyire igazak Jézus szavai, „Ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok” (Mt 10,19–20). A Lélek az, aki tanácsot ad nekünk, de nekünk kell helyet adnunk a Léleknek, hogy cselekedjen.

A tanács ajándéka rendszerint gyakorlatias, konkrét és kézzelfogható javaslatokat tesz, s mindig gyakorlati kérdésekben ad eligazítást: mit kell tennünk konkrét körülmények között?

Amikor tanácstalanok vagyunk, forduljunk Máriához, a jó tanács Anyjához. A betegségben, kilátástalanságban vigaszt, bátorítást, választ találunk. Jó tanács Lelke, add, hogy meglássuk mindenben és kövessük Isten akaratát!

Nagy Enikő Zelma SSS