A név kötelez: Hanna

0
4607

A Hanna női név két név egybeesése: a Johanna rövidülése és az Anna eredeti héber alakja. Ünneplik május 20-án és 30-án is. Most új munkatársunk, Cziple Hanna-Gerda mutatkozik be és beszél nevéhez fűződő viszonyáról.

Máramarosszigeten születtem 1998 szeptemberében. Iskolai tanulmányaimat szülővárosom egyetlen magyar tannyelvű iskolájában, a Leőwey Klára Elméleti Líceumban végeztem, az iskolai évek ideje alatt rengeteg dolgot kipróbálhattam már egészen fiatalon. A gyermekekkel való foglalkozás először a cserkészeten belül került hozzám közel, jó tapasztalat volt részt venni a város cserkészcsapatának alakulásában és egy olyan közösség kialakításában, amelyek a keresztény értékek mentén fejlődnek és azok alapján élnek. A Szatmári Egyházmegye Ifjúsági Irodájának önkéntes csoportvezetőjeként, majd idővel táborvezetőjeként, a szokondi gyermektáborok, különböző ifjúsági rendezvények és foglalkozások megszervezése során tudatosult bennem, hogy a gyermekek, fiatalok vezetése és tanítása hivatásommá is válhat. Pont emiatt választottam a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar–német szakos képzését Kolozsváron, hogy tanárként vehessek részt mások fejlesztésében. Jelenleg ugyanezen a karon végzem mesteri tanulmányaimat. Már négy éve vagyok Kolozsvár lakója és mondhatom, hogy lépésenként tapasztaltam meg a befogadást. Azt mondják, öt év kell ahhoz, hogy valaminek a szerves részévé válj, úgy érzem, apránként sikerül otthon is tevékenynek maradni, de ugyanakkor a Gyulafehérvári Főegyházmegye életébe is beolvadni.

Hogy miért pont a médiában kezdtem el tevékenykedni? Az új dolgok számomra először kihívások, amelyeket megtapasztalva tudok csak teljesíteni és tapasztalatot gyűjteni. Közel áll hozzám a fotózás, szeretem a látványt megörökíteni és ezzel a bebalzsamozással majd a jövőnek is átadni.

Ha a Hanna nevet írjuk a keresőbe, az első találatok között ezek a címek szerepelnek: Ezek voltak a legnépszerűbb keresztnevek tavaly vagy Ezek a legnépszerűbb lánynevek vagy Az 50 leggyakrabban választott fiú és lány utónév. Népszerűséget mutat a keresési lista, viszont én sosem éreztem azt, hogy nekem ezzel azonosulnom kéne, szüleim névválasztását a 20. század végén közel sem a divat határozta meg. Máramarosi születésű vagyok, ahol a magyarság szórványban él, gyermekként én voltam a kislány, akinek ritka a neve és sosem tudták helyesen kiejteni a románórákon, a tantárgyversenyeken, a hivatalokban, a játszótéren. Egy idő után már annyira zavart, hogy a Hanna az Hono, Ono, Oana, Ana, hogy tudatosan Ana/Anna néven mutatkoztam be román közegekben, elkerülve a nevem helytelen kiejtését. Mihez vezetett ez? Közelebb kerültem a nevemhez, mint valaha, ażonosulni tudtam vele, megerősödött bennem a valahova tartozás érzése, a nemzeti öntudatom, elolvastam a lehetőségekhez mérten a nevem eredetéről szóló írásokat és ennek hatására, amikor eljött az ideje, választottam bérmanevet is.

Hanna jelentése kegyelem. Ilyen nevű szentet nem tartanak számon, a Bibliában azonban említésre kerül. Sámuel első könyvében Elkanának az egyik felesége, aki meddő és a Szentírásban a leginkább ismert imádság gyermekáldásért Hanna nevéhez fűződik: Seregek Ura, ha tekintetbe veszed szolgálód nyomorúságát és megemlékezel rólam, ha nem feledkezel meg szolgálódról, hanem megajándékozol egy fiúval, akkor az Úrnak szentelem, olló ne érje fejét. Hanna alázatossága és erős hite nem engedte kétségbeesni, imája pedig meghallgatásra talált, érthető, hogy fiát az Úr szolgálatába ajánlotta. Ezt az erős hitet igyekszem én is minél inkább magamhoz kötni és gyakorolni, amely sokszor nehéz feladatként van jelen életemben.

Védőszentem (majd később bérmanevem is) Szent Anna, akit Mária édesanyjaként tartanak számon. Szent Anna kapcsán sok a homály és elsőkézből a 2. századi Jakab-féle ősevangéliumban szerepel Mária szülőjeként. Jakab protoevangéliumában Anna idős asszony és meddőként gyermekáldásért imádkozik, amely fohász kapcsolatba hozza névadómmal. Annát a kertben, férjét Joachimot a pusztában éri a gyermekáldás híre, majd a jeruzsálemi Aranykapunál találkoznak, ez az ábrázolásuk a legelterjedtebb a művészetekben. Isten erejébe vetett hitük ajándékkal jár, Mária születése meghatározza a kereszténység jövőjét is, hisz Isten fiának anyja lesz, a világ megváltóját szüli.

Megtekintve a nevemmel kapcsolatba hozható bibliai személyiségeket és szenteket, tudatosul bennem, hogy kötődésem a gyermekekhez nem véletlen. Hanna és Szent Anna is gyermekáldásért imádkozott, az én hétköznapjaimban is fontos helyet töltenek be a gyerekek. Hiszem, hogy hivatásom az, hogy tanítsak és gyermekekkel legyek körülvéve, ahogy névadóim is a gyermekek közelségét kívánták megtapasztalni.

MEGOSZTÁS