Claudiu Lucian Pop lesz Kolozsvár új görögkatolikus püspöke

1
1465

Lucian Mureșan bíboros, a Rómával Egyesült Román Görögkatolikus Egyház nagyérseke, az egyház görögkatolikus püspöki szinódusának 2021. április 12-ei ülésén elnyert beleegyezésével, miután tájékoztatta a döntésről az Apostoli Szentszéket, Claudiu Lucian Popot, aki mostanáig Mariamme címzetes püspöke és a Fogaras-Gyulafehérvári Nagyérsekség kúriájának püspöke volt, a Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegye megyés püspöki székébe helyezte át. Ferenc pápa megerősítette a döntést, amelyet a Szentszék Sajtóirodája ma, 2021. április 14-én tett közzé.

A romániai püspökök konferenciájának tagjai örömmel fogadták a hírt, miszerint Claudiu Lucian Pop lesz a Kolozsvár-Szamosújvári Egyházmegye új püspöke, három hónappal azután, hogy 2021. január 12-én Florentin Crihălmeanu püspök az örökkévalóságába költözött – tájékoztat a bisericacatolica.ro püspökkari oldal. „A romániai katolikus püspökök kollégiumának nevében gratulálunk Claudiu Lucian Popnak az új küldetéshez, amelyet kolozsvári-szamosújvári püspökként fog betölteni, szent és áldott lelkipásztori munkálkodást kívánunk neki. Örülünk, hogy a kolozsvári egyházmegyének odaadó és lelkesedéssel teli pásztora lesz, elődje, Florentin Crihălmeanu püspök nyomdokain. Imádkozunk azért, hogy Boldog Iuliu Hossu vértanú, akinek püspöki székét megkapja, erősítse meg Claudiu Lucian Popot Isten népének szolgálatában”- mondta Aurel Percă bukaresti érsek, a Romániai Püspökök Konferenciájának elnöke.

A kolozsvári új görögkatolikus megyés püspök beiktatásának dátumát és helyét később közlik.


Claudiu Lucian Pop 1972. július 22-én született a Szatmár megyei Piskolton. A zsibói középiskola elvégzése után 1990-ben felvették a bukaresti egyetem kémia karára, ahol csak egy évig tanult, mert megkezdte a papi teológiai képzést. 1991-ben ösztöndíjat nyert Rómába, ahol a római Pio Romeno Pápai Kollégium hallgatójaként filozófiát és teológiát tanult az Urbaniana és Gregoriana pápai egyetemeken. 2006-ban doktori címet szerzett.

1995. július 23-án Vasile Hossu nagyváradi görögkatolikus püspök szentelte pappá, 1997 és 1999 között pedig a római görögkatolikus közösségért felelt.

1999 és 2002 között a párizsi Szent György román plébánián kápláni szolgálatot látott el, 2002-2007 között pedig plébánosként és a román görög-katolikus misszió rektoraként szolgált a francia fővárosban.

A Keleti Egyházak Kongregációja a nagyérsek és a román görögkatolikus egyház szinódusának javaslatára 2007 decemberében kinevezte a római Pápai Pio Romeno Kollégium rektorává.

2011. november 21-én Ferenc pápa hozzájárult Claudiu Lucian Popnak a román görögkatolikus nagyérseki kúria püspöki tisztségébe való megválasztásához és Mariamme címzetes püspökévé nevezte ki. Ugyanezen év december 8-án szentelték püspökké.

Forrás: bisericacatolica.ro/vatican.va