Felvételit hirdet a gyulafehérvári kisszeminárium

1
2718
A kisszeminárium épülete Gyulafehérváron

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) felvételi vizsgát hirdet fiúknak a 2021/2022-es iskolai évben induló IX. osztályának 24 helyére, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2021. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a főegyházmegye központjában, a történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, esetleg papi hivatást éreznek lelkükben, vagy – egyszerűen – katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

A tanintézményben a kántori oklevelet is meg lehet szerezni. A kántorképzésre ­– ami opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik szaktanár-karnagy által, délutáni órákban és hétvégeken, évfolyamonként heti 2-2 órában. A felkészítés ingyenes.

Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol) is biztosít az iskola azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják.

A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával, vasalásával – jelenleg mindössze évi 1600 lejért (havi 200 lej).

A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény, magaviselet, szociális helyzet alapján), így a „Bani de liceu” a szerényebb jövedelmű családok esetében (max. 500 lej/családtag), a Bécsi Szent István Egylet ösztöndíja, amely 4 évre szól a tanulmányi, szociális, magaviseleti helyzet alapján (egy osztályban a létszámtól függően 3-7 tanuló részesülhet ebben, értéke 850-950 lej), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola–otthoni lakhely közti vasúti menettérti jegy árát is megtéríti.

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók minél hamarabb, de legkésőbb 2021. május 10-ig jelentsék be ezen szándékukat a kisszeminárium igazgatóságán plébánosuk vagy iskolai hitoktatójuk révén az alábbi elérhetőségeken: tel./fax: 0258-819869, e-mail: gmgkdirector@gmail.com.

1 HOZZÁSZÓLÁS