Mária közel áll azokhoz, akik egyedül halnak meg a világjárványban

Ferenc pápa szerdai katekézise

0
799
Fotó: Vatican News

Folytatva az imádságnak szentelt katekézissorozatát, Ferenc pápa a szerdai audiencián a Jézus Anyjával szeretetközösségben elmondott imáról szólt. Jézus rábízott bennünket, mint „anyára nem, mint istennőre, nem mint társmegváltóra”. Szűz Mária hozzáállása „élő katekizmus” minden keresztény számára.

Mária nagy közelsége, aki „mint egy jó és mindenkinél jobb anya”, mindig „megvéd minket a veszélyben, gondoskodik rólunk, még akkor is, amikor elmerülünk saját dolgainkban és elveszítjük utunk értelmét, és nemcsak a saját egészségünket, hanem az üdvösségünket is veszélyeztetjük”. Az Angyali üdvözlet ünnepének előestéjén, az Apostoli Palota Könyvtárában megtartott általános kihallgatáson Ferenc pápa katekézisét a Máriával szeretetközösségben elmondott imádságra összpontosította, aki imádkozik azokért is, akik nem imádkoznak, mert ő a mi Anyánk. „Mária mindig jelen van a gyermekei ágyánál, akik eltávoznak ebből a világból.” Közel áll azokhoz, akiket elfelejtettek, mint ahogy a Fia mellett is jelen volt, amikor mindenki elhagyta őt.

Szűz Mária mindig ott van mellettünk anyai gyengédségével

„Mária jelen volt és jelen van a világjárvány napjaiban, olyan emberek közelében is, akik sajnos elszigeteltségben, szeretteik közelségének vigasza nélkül fejezték be földi útjukat. Szűz Mária mindig ott van mellettünk anyai gyengédségével.” A pápa arról biztosította a híveket, hogy a Szűzanyához intézett imák nem hiábavalók. Az igent mondó fiatal nő, aki készségesen elfogadta az angyal meghívását, a mi könyörgéseinkre is válaszol. Még azokra is, amelyek „szívükben zárva maradnak, amelyekhez nincs erőnk, hogy kimondjuk, de amelyeket Isten jobban ismer, mint mi magunk”.

Jézus közvetítő Isten és az emberek között

Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy „a keresztény ima fő útja” Jézus embersége: ő az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között, „ő az egyetlen Megváltó: Krisztus mellett nincsenek társmegváltók”. Ő „a híd, amelyen át az Atyához fordulunk”, így „minden imádság, amelyet Istenhez emelünk, Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban történik, és közbenjárásának köszönhetően teljesül” – mutatott rá a pápa. Ezért „Krisztus közvetítő szerepéből” származik a többi utalás, amelyet a keresztény az imádságában talál: mindenekelőtt Szűz Máriára, aki „kiváltságos helyet” foglal el, mert Jézus anyja. A pápa utalt az audiencia elején elhangzott részre az Apostolok Cselekedeteiből, amelyben összegyűlnek a tanítványok, a jámbor asszonyok és Szűz Mária, akik Jézus mennybemenetele után együtt imádkoznak: „Ez az első keresztény közösség, amely Jézus ajándékára várt” – jegyezte meg a pápa.

Mária Jézusra mutat

Ezután utalt a Szűz Mária ábrázolásokra. A keleti egyházakban gyakran Hodégétria, „útmutatóként” ábrázolták, aki az útra mutat, aki a Fia, Jézus Krisztu. A pápa gondolatai ekkor a dél-olaszországi Bari székesegyházában látható ősi Hodégétria festmény felé fordultak. „Szűz Mária a meztelen Jézusra mutat; akire később egy inget adtak, hogy elfedjék meztelenségét, de az igazság az, hogy Jézus meztelenül fekszik, Mária szülötte, Ő a közvetítő” – hangsúlyozta a pápa. A keresztény ikonográfiában tehát Szűz Mária „mindenütt jelen van”, de mindig a Fiúval összefüggésben. A keze, a szeme, a tartása „élő katekizmus” és a központot jelzi, Jézust „olyan mértékben, hogy azt mondhatjuk: inkább tanítvány, mint Anya”, „ő az első tanítvány”. Az a szerepe, hogy „az Úr alázatos szolgálóleánya” legyen – fogalmazott a pápa.

„Jézus kiterjesztette Mária anyaságát az egész egyházra, amikor szeretett tanítványát rá bízta, röviddel azelőtt, hogy meghalt a kereszten” – emlékeztetett a pápa. Ettől a pillanattól kezdve „mindannyian a köntöse alá kerültünk, amint azt egyes középkori freskókon vagy festményeken láthatjuk”.

Jézus az egyetlen Megváltó

„Az első latin antifónában is – sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix (Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja) – Szűz Mária anyaként takar be, akire Jézus mindannyiunkat rábízott; de anyaként és nem istennőként, nem, mint társmegváltó védelmez, hanem mint anya” – nyomatékosította Ferenc pápa. „Igaz, hogy a keresztény népi vallásosság mindig gyönyörű címeket ad neki, mint egy fiú az anyjának: mennyi szépet mond egy fiú az anyjának, akit szeret! De legyünk óvatosak: azok a dolgok, amelyeket az egyház, a szentek mondanak Máriáról, semmit sem vonnak el Krisztus egyedülálló megváltó szerepéből. Ő az egyetlen Megváltó. Olyan szeretetkifejezések ezek, mint amiket egy fiú mond az anyjának, néha eltúlozva. De a szeretet, mint tudjuk, mindig eltúlzott dolgokra késztet minket, de a szeretetből fakad – tette hozzá Ferenc pápa.

„Theotokos”, „Isten Anyja”

Az Üdvözlégy Mária imában szerepel az Efezusi zsinat által szentesített „Theotokos”, „Isten Anyja” cím. Ebben az imában Máriát arra kérjük, hogy járjon közbe „most és halálunk óráján”. Tehát a pápa rámutatott, hogy „az élet konkrét helyzeteiben és a végső pillanatban is, hogy az örök életre való átlépéskor elkísérjen minket”.

Forrás: Debora Donnini, Somogyi Viktória/Vatican News

MEGOSZTÁS