Nagyböjti és a húsvéti ünnepkör ihlette templomi koncert Marosvásárhelyen

0
2338
A marosvásárhelyi filharmónia kórusa a Keresztelő Szent János-templomban, karmester Márton Szabolcs. Fotók: Bodó Márta

Marosvásárhelyen a járványhelyzet első hulláma, a teljes lezárás után sokan visszatértek a szentmisére, személyesen jelen vannak a templomban. Ott jártunkkor láthattuk is: sokan az udvaron, mások a Deus Providebit-házban kivetítőn követik a szentmisét. Oláh Dénes főesperes-plébános kérdésünkre azt is elmondta, a plébánia korábban is része volt a város életének, részt vesz Marosvásárhely kulturális életében, sokféle pasztorális program működik.

Március 21-én nagyböjti kórushangversenyt tartottak a Keresztelő Szent János-templomban a déli szentmise után a helyi filharmónia énekkarának közreműködésével, Márton Szabolcs kolozsvári kántor-karnagy vezényletével. Az ismerős és újszerű hangzású dallamok remekül illeszkedtek a gyönyörű barokk templom falai közé, felcsendültek magyar szerzők (Bárdos Lajos, Csíky Boldizsár, Deák-Bárdos Gyula) művei, a kortárs Serban Marcu dala, valamint Lotti, Passereau és Zdenek Lukas, Ola Gjelo munkái.

A kórust vezénylő Márton Szabolcs, a lövétei származású, Kolozsváron élő tanár, karnagy egyházzenészi tanulmányait Gyulafahérváron kezdte, a Gheorge Dima Zeneakadémián folytatta (karvezetést tanult Cornel Groza irányításával, tudását Szeghő Péter segítségével fejlesztette). Jelenleg másodéves doktorandusz a Gheorghe Dima Zeneakadémián (dr. hab. Elena Maria Șorban irányításávaI) és disszertációja megvédése előtt áll a Babeș-Bolyai Tudományegyetem ökumené doktori iskolájában (itt dr. Nóda Mózes egyetemi professzor a vezető tanára). A zeneakadémiai alapképzés után, 2009-től a kolozsvári Szent Mihály-plébánián orgonistaként és karvezetőként működik. Karnagyként több kórus vezetésében szerzett tapasztalatot (a kolozsvári Szent Mihály-plébánia kórusai, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség vegyeskara, a Báthory István Elméleti Líceum gyermekkórusa, 2015-től a BBTE RK Teológia Karon az intézmény kórusa, amelyet megszervezett és vezet). Óraadó tanár a BBTE RK Teológia Karán, oktató a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Zene Intézetében. 2017-ben Zsizsmann Rezső-díjjal tüntették ki.

Azt vallja, hogy a hiteles és tiszta kórushangzáshoz szükséges a helyes hangképzés (ő maga ennek érdekében Marton Melinda operaénekessel dolgozik, illetve mesterkurzusokon vett részt, többek között Tiberiu Soare karmesterrel, Strausz Kálmán karnaggyal, a The King’s Singers énekegyüttessel, Dobszay László zenetudóssal, Balogh Péter Piusz OPræm egyházenésszel).

A március 21-iki nagyböjti templomi koncert után a programról és a filharmónia kórusával való együttműködéséről kérdeztük.

“Egy olyan tematikusan összeállított programot halhattunk, amelyet a húsvéti ünnepkör ihletett és amely mintegy ráhangolni hívott bennünket az egyre inkább közelgő ünnepre. A nagyböjt fátyolos hangulatától az Úr Jézus haláltusáján keresztül a feltámadás misztériumáig az érzelmek és a hit színes sokoldalúságát élhettük át. A lélek ezen rezdüléseinek számtalan megnyilvánulásairól a zeneszerzők mesteri tollvonásain keresztül nyerhettünk tapasztalatot” — mondta el Márton Szabolcs.

“A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia kórusával különleges élmény volt dolgozni nemcsak szakmai, hanem lelki szempontból is. Magas szintű zenei és előadói felkészültségük miatt igen gyorsan megtaláltuk a közös hangot, akár a színek, árnyalatok hangzásvilágáról, akár a kórushangzás homogenizálásáról volt szó. Ezért is sikerülhetett viszonylag rövid időn belül lelket lehelni a művekbe és így koncertképessé tenni azokat.”

A helyszínválasztásról Márton Szabolcs elmondta: “A repertoárnak megfelelő helyszínt kellett választanunk, amely szakrális jellege miatt szakrális teret kívánt magának. Így leltünk otthonra a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban, ahol Oláh Dénes főesperes úr igazán szívélyesen fogadott bennünket immár a sokadik alkalommal. Hála érte!” A koncert végén Oláh Dénes főesperes köszönte meg a karvezetőnek és a kórusnak a munkát és az élményt.