Megtalálni az utat Istenhez

0
1338
Fotó: Pixabay

Az év minden szakában öntudatosan törekedjek a bűn nélküli és mindenben mértéktartó, fegyelmezett életre, és ne csupán adventben, ne csupán nagyböjtben – írja Jakab Gábor. A kolozsvár-kerekdombi plébánost arra kértük, írjon arról, miben látja a böjt lényegét.

Három évvel ezelőtt a kolozsvári Minerva Házban bemutatták Clarisse Wernernek a Fresco Alla Prima című könyvét. Ez az asszony kolozsvári származású, aki Kanadában él több mint 25 éve. Tanár, író és festő egy személyben. Felváltva láthatóak a könyv oldalain az általa készített festmények reprodukciói és költeményei. A könyvhöz a két éve meghalt, Kolozsvár-szerte közismert Löwi Károly doktor írt előszót, ebből idézek egy nagyon érdekes részletet: „Egy hívő ember megkérdezte papjától: főtisztelendő atyám, okvetlenül szükséges, hogy templomba is járjak? (Netán böjtöljek – teszem hozzá én.) Nem, fiam, felelte a pap. Aki egymaga is megtalálja az utat Istenhez, annak nem szükséges. Hát ezt éppen Ön mondja, főtisztelendő úr? Akkor mi az Ön szerepe? Én azoknak segítek, akiknek ezt az utat egyedül nehéz megtalálni.”

Csakhogy, valljuk be őszintén,a legtöbben éppen ilyenek vagyunk. Még azok is ilyenek, akik tudásuknál és képzettségüknél fogva magabiztosan úgy gondolják, hogy ők kivételek, hogy nekik nincs szükségük papi segítségre. Az igazság ugyanis az, hogy még a leggyengébb prédikációban is található mindig egy-egy lelkileg megpöccintő mondat vagy gondolat! Nem is beszélve arról, hogy a dolognak mindig közösségi oldala is van. Vagyis: kell hogy valami fontosat jelentsen számomra az, hogy hitem és anyanyelvem révén egy adott közösséghez tartozom, amit persze a közösség életében való részvételemmel meg is kell mutatnom.
Ilyen a mi egyházunkban például a böjt gyakorlata a karácsony előtti adventben és a húsvét előtti nagyböjtben. A katolikus egyházhoz való tartozásomat fejezem ki általa.

Óva intenék, ne legyen ez pusztán kampányszerű, tehát minden más időszakban felmentő jellegű számomra. Vagyis: az év minden szakában öntudatosan törekedjek a bűn nélküli és mindenben mértéktartó, fegyelmezett életre, és ne csupán adventben, ne csupán nagyböjtben.
Szóval: éljek az egyház által felkínált kegyelmi alkalmakkal is, tudatosan vállalva különféle lemondásokat, amiket magam szabok meg magam számára, netán a papi segítséget is bekalkulálva.

Jakab Gábor

Az írás megjelent a Vasárnap 2021. február 14-ei számának Közelebb kerülni Istenhez és önmagunkhoz. Hogyan böjtölünk mi? című összeállításában.