2021. február 12., péntek

0
578

EVANGÉLIUM
Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy siketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt: „Effeta”, vagyis „Nyílj meg!”
Erre megnyílt a siket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták: „Mindent jól cselekedett: a siketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a beszédet.”
(Mk 7,31-37)

Jézus híre egyre terjed, s ebben ő minden bizonnyal veszélyt lát, mert nem az üzenet terjed, hanem a csodás gyógyulásokról szóló beszámolók. Ezért sokan keresik, a gyógyulni vágyók egész sora. Nem a lélek szomja vezeti őket, hanem az érdek, profitálni akarnak belőle.
Én ma hogyan keresem őt?

Szőcs Csaba plébános, Szászfenes

MEGOSZTÁS