Lelkinap az énekszolgálatot teljesítőknek

0
1652

Minden év kezdetén lelkigyakorlatos továbbképzőt szervez a Gyulafehérvári Főgyházmegye zenebizottsága: idén a járványhelyzet okozta korlátozások csak kisebb csoportokban szervezett alkalmakat tettek lehetővé.

Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján hét főesperesi kerületből (Gyulafehérvár, Hunyad, Belső-Szolnok, Kolozs-Doboka, Torda-Aranyos, Szeben-Fogaras, Székelyhíd) húsz kántor gyűlt össze Kolozsváron, hogy a találkozás örömében lelkileg töltekezzenek és szakmailag fejlődjenek. A találkozó szervezője, Geréd István, a kolozsvári Piarista templom kántora, zenebizottsági tag Kiss Endrét, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet lelkiigazgatóját hívta meg előadni az egybegyűlteknek.

A lelkinapot, amelyen a szentgyónás elvégzésére is adódott lehetőség, a reggel 9 órai szentmise nyitotta, melyen a Missa Lux et Origo ordinárium csendült fel, Potyó István és Márton Szabolcs voltak a szkóla előénekesei.

Az evangélium üzenetét Kiss Endre fogalmazta meg homíliájában: várjuk meg Isten válaszát kérdéseinkre, legyünk nyitottak, füleljünk és hagyjuk meg az életnek, hogy elénk hozza a kérdéseinkre adott választ. Szent Balázs vértanú püspökre emlékezve Kiss Endre spirituális arra buzdította a jelenlévőket, hogy merjék bajaikat Isten elé tárni még akkor is, ha az a legkisebb gond az életünkben, hisz sokszor nemcsak a torkunk fáj, hanem torkunkon keresztül a szívünk is. A szentmise zárásaként László Attila főesperes-plébános gondolatait és köszönetnyilvánítását tolmácsolták az egybegyűlteknek, majd az egyházközség hívei és a kántorok Balázs-napi áldásban részesültek.

Egyházi énekeseink a Szent Mihály-plébánia zenetermében folytatták a közös programot, ahol a szervező Geréd István köszöntője után elhangzott Tamás József nyugalmazott segédpüspök kántorokhoz intézett gondolata. Rövid bemutatkozás után közösen imádkoztak, énekelve az Oltalmad alá futunk Mária-antifónát, majd Kiss Endre részletes és érdekfeszítő előadása követekezett.

Központi témája a szentmise szerkezetének bemutatása volt, első részben a bevezető szertartás és igeliturgia magyarázatával. Kitért a szentmise ezen részeinek olyan fontos momentumaira, mint a köszöntés szemantikája, az oltárcsók lényege, a zsoltárok fontossága. Előadásának első részét az Úrangyala-imádság zárta, majd a jelenlévők közösen kerestek választ gyakorlati és elméleti kérdéseikre. A második részben, folytatva a szentmiséről szóló elmélkedést, az áldozati liturgia és a befejező szertartás pillanatait magyarázta az előadó, aki részletekbe merülve mutatott rá az eucharisztikus ima fontosságára, az elhangzott mondatok igazság- és tettértékére. Buzdította a kántorokat, hogy ne csak énekszolgálattal vegyenek részt a szentmisén, hanem lehetőségeik szerint szentáldozáshoz is járuljanak.

A lelkinap közös ebéddel zárult. A jelenlévők megállapították, hogy gyakoribbá kéne tenni az effajta szakmai találkozókat, hiszen kisebb csoportokban könnyebben találhatnak megoldásokat és válaszokat a felmerülő kérdéseikre.

Kép és szöveg Cziple Hanna-Gerda

MEGOSZTÁS