A szentelt gyertya legyen emlékeztető számunkra

0
1826

Február 2-án ünnepeljük Urunk bemutatását a jeruzsálemi templomban, illetve ez a megszentelt élet világnapja is egyben. Kolozsváron Piarista templomban az este 6 órai szentmisén a katolikus közösség együtt ünnepelhetett a városban szolgáló szerzetesrendek tagjaival, a liturgia kezdete előtt pedig bekapcsolódhattak a zsolozsma-imádságba.

A címben idézett mondat Orbán Szabolcs OFM szentbeszédében hangzott el Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Urunk bemutatásának ünnepéhez hozzátartozik a gyertyaszentelés szertartása is, amely gyertyák fényességükkel a megváltásra és az örök világosságra emlékeztetnek bennünket. A Piarista templom főbejáratánál László Attila főesperes-plébános gyertyaszenteléssel nyitotta meg a szentmisét. A szerzetesek a napi szentírási szakaszok felolvasásával kapcsolódtak be az ünnepbe, amelyet Orbán Szabolcs OFM prédikációja követett.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 40 napra karácsony után van, Szabolcs testvér emlékeztette a híveket arra, hogy a számnak ez a szimbolikája sokrétű és gyakori a Szentírásban, de mindig hosszú időszak után következő változást jelent, vízválasztót, amely egy viszontagságos élethelyzet túlélésére összpontosít. Emberi szemmel szemlélve tanúi lehetünk az egyszerűségnek és pompamentességnek, amelyek kifejezőbbnek hatnak, hogyha szemünkkel a szabadításra figyelünk. Az ünnepi szónok bátorította a híveket arra, hogy a szerzetesekhez hasonlóan a remény embereiként tükröződjenek az életben, mert ezáltal a jót veszik észre a hétköznapokban. Beszéde zárásaként a szentelt gyertya emlékeztető szerepére hívta fel a figyelmet: világítsa be mindazt, ami a napunkban történt, vigyen fényt a kilátástalan helyzeteinkbe, vegyük észre, hogy szemünk e napon is meglátta az Úr szabadítását.

A szentmise végén a főesperes-plébános bemutatta a Kolozsváron tevékenykedő szerzetesrendeket és köszönetet mondott áldozatos, fáradtságot nem kímélő munkájukért. Ezek után a jelenlevő kisgyermekes családokat szentségi áldásban részesítette.

Az ünnepet a Szent Cecília-kórus szolgálata gazdagította, elhangzott Kovács Szilárd Magyar miséje, Kocsár Miklós Nunc dimittis, illetve Philip Stoppford Ave verum című műve.

Kép és szöveg Cziple Hanna Gerda