A név kötelez: Szent Emerencia

0
2846

Emerencia jelentése: érdemekben gazdag. A nevet édesapai nagymamámtól örököltem. Ez elődeink tovább élésének egyik formája, amit sok családban tudatosan, tiszteletből örökítenek át. A névadáskor egy követendő, példaértékű személy nevének átörökítésével reménykedünk abban is, hogy magát az életvitelt is átadjuk. Ez viselője számára lehet édes teher vagy nehézség, attól függően, hogy személyiségük valóban megegyező tulajdonságokkal, eszmékkel bír, esetenként teljes különbözőséggel. Akkor válhat ez teherré, ha a család részéről van elvárás az előd mintaéletvitelére vonatkozóan.

Fiatalon, kamaszként voltak nehezteléseim a nevem ritkaságából kifolyólag, mint amikor iskolát váltottam és minden tanárom elsőként feleltetett: „lássuk ki is az az Emerencia és mit tud?” Számos esetben voltak elírások, még díszoklevélen is szerepel úgy a név, hogy Bányász Eszencia… De ezek a „neheztelések” csupán pillanatnyi bosszúságot jelentettek és tulajdonképpen mindig büszkén, örömmel viselem e nevet. Nagymamám mindenképp egy „érdemekben gazdag”, felelős életet élő asszony volt. Közössége becsülte, tisztelte, valóban sok tulajdonságában, megnyilvánulásában követendő példa lehetett. Idős korában Emeren néninek szólították.

Minden embernek vannak érdemei, mint ahogy gyengeségei is. Azt gondolom, hogy érdemeinket kevésbé mi magunk kell számon tartsuk, azt megítéli a közösség, amelyben élünk. De mindenképp tudatában kell lennünk, helyes önismerettel az erősségeinknek és gyengeségeinknek is, azért, hogy építő életet éljünk, a lehető legkevesebb rombolást okozzuk létezésünkkel. Amennyiben mi magunk nem ismerjük el képességeinket, nem is várhatjuk el mások tiszteletét. Lényegében életünk teljes egészében ott van velünk a formálódás, a fejlődés lehetősége, és éppen ezért kell helyesen megítéljük magukat, hogy képesek legyünk erősségeinkben fejlődni és gyengeségeinkből lefaragni.

Melyik az az erény, amelyet a legkiemelkedőbbnek tartok védőszentem életében? Mint bibliai személyiség, nem volt jelentéktelen „küldetése” ebben a leszülethető földi világban. Nem sokat tudunk róla, de a vértanúsága mindenképp egy erős, tiszta jellemet hordozott, ami önmagában elég arra, hogy megálljak, elgondolkozzak: vajon méltó vagyok-e eme név viselésére? Mit jelent a mai korban a vértanúság?

Úgy hiszem, örök értéket hordozó üzenettel bír ez a név: nem lehetünk megalkuvók, nem engedhetjük, hogy a lelkiismeretünk ellenében cselekedjünk.

Bányász Emerencia