2021. január 14., csütörtök

0
894

EVANGÉLIUM

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.”
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
(Mk 1,40-45)

Jézus a meggyógyult leprást a törvény betartására inti: „mutasd meg magadat a papnak”, azaz hivatalosan is igazoltasd a gyógyulásod és tartsd meg a vallási törvényt is, addig ne híreszteld a dolgot. Ma így mondaná: teszteltesd magad!
A meggyógyult ember azonban örömét nem tudja higgadtan kezelni és ezeket a lépéseket betartani, s ezzel – akaratlanul ugyan – Jézusnak árt.
A higgadtság mai világunkban is nagy érték, s törekedni rá nem lehet eleget… Mégis, ne adjuk fel!

Szőcs Csaba plébános, Szászfenes

MEGOSZTÁS