2021. január 8., péntek

0
835

EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő is eljárt. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak!”
Jézus azonban így válaszolt: „Ti adjatok nekik enni!” Azok megjegyezték: „Talán menjünk kenyeret venni kétszáz dénárért, hogy elláthassuk őket?”
Erre Jézus megkérdezte: „Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzetek csak körül!” Körülnéztek és jelentették: „Öt kenyerünk és két halunk.”
Ekkor meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsék le mindnyájukat a zöld gyepre. Le is telepedtek százas és ötvenes csoportokban.
Jézus ezután fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Majd megtörte a kenyereket, és tanítványainak adta, hogy osszák ki. A két halat is szétosztotta valamennyiük között. Mindnyájan ettek, és jól is laktak, sőt még tizenkét kosarat szedtek tele a kenyér és a hal maradékából; pedig ötezer férfi evett a kenyérből.
(Mk 6,34-44)

A csodálatos kenyérszaporítás önmagában is és mint az Eucharisztia előképe, igen markáns pillanata Jézus nyilvános működésének. Miközben csodát művelni készül, Jézus felhívja tanítványai figyelmét: Ti adjatok nekik enni! Azaz: vállaljatok felelősséget azokért, akiket vezettek. Ez a mai pásztorokhoz is szól, de mindenkihez, akik az általános papságban részesültek a keresztség révén. Felelősek vagyunk egymásért.

Szőcs Csaba plébános, Szászfenes

MEGOSZTÁS